Ποιος είναι Yolanda King ;, πότε πέθανε ο Yolanda King ; Yolanda King ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Yolanda King

Πληροφορίες σχετικά με το Yolanda King

Τόπος Γέννησης
Montgomery, Alabama
Ημερομηνία γέννησης
16 Νοεμβρίου 1955
Τρέχουσα ηλικία
66
Ημερομηνία θανάτου
14 Μαΐου 2007
Ηλικία που πέθανε
51
Τόπος θανάτου
Santa Monica, California

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Yolanda King ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Yolanda King , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Yolanda King πέθανε το 2007 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Yolanda King είναι 14 Μαΐου 2007 . Yolanda King πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Yolanda King , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2007 .

Πόσο χρονών ήταν ο Yolanda King όταν πέθανε;

Yolanda King πέθανε το 2007 . Yolanda King ήταν 51 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Yolanda King ;

Yolanda King πέθανε το 2007 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Yolanda King πέθανε πριν από περίπου 16 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Yolanda King ;

Έχουν περάσει περίπου 5741 ημέρες από Yolanda King .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Yolanda King ;

Yolanda King έχει πεθάνει περίπου 191 μήνες.

Πού πέθανε ο Yolanda King ; Τόπος θανάτου

Yolanda King έκλεισε τα μάτια του στο 14 Μαΐου 2007 στο Santa Monica, California . Ο τόπος του θανάτου είναι Santa Monica, California .

Πότε γεννήθηκε το Yolanda King ;

Yolanda King γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1955 . Yolanda King γεννήθηκε το 1955 .

Πού γεννήθηκε ο Yolanda King ; Τόπος γέννησης

Yolanda King άνοιξε τα μάτια του στις 16 Νοεμβρίου 1955 στο Montgomery, Alabama . Τόπος γέννησης είναι Montgomery, Alabama .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Yolanda King αν ζούσε;

Yolanda King , που πέθανε το 2007 , θα ήταν 66 αν ζούσε σήμερα.

Ο Yolanda King έχει πεθάνει;

Yolanda King πέθανε το 2007 . Ο Yolanda King πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.