Ποιος είναι Xie Youfa ;, πότε πέθανε ο Xie Youfa ; Xie Youfa ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Xie Youfa

Πληροφορίες σχετικά με το Xie Youfa

Τόπος Γέννησης
Xingguo County
Ημερομηνία γέννησης
15 Απριλίου 1917
Τρέχουσα ηλικία
104
Ημερομηνία θανάτου
08 Ιανουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
77
Τόπος θανάτου
Beijing

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Xie Youfa ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Xie Youfa , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Xie Youfa πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Xie Youfa είναι 08 Ιανουαρίου 1995 . Xie Youfa πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Xie Youfa , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Xie Youfa όταν πέθανε;

Xie Youfa πέθανε το 1995 . Xie Youfa ήταν 77 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Xie Youfa ;

Xie Youfa πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Xie Youfa πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Xie Youfa ;

Έχουν περάσει περίπου 10250 ημέρες από Xie Youfa .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Xie Youfa ;

Xie Youfa έχει πεθάνει περίπου 342 μήνες.

Πού πέθανε ο Xie Youfa ; Τόπος θανάτου

Xie Youfa έκλεισε τα μάτια του στο 08 Ιανουαρίου 1995 στο Beijing . Ο τόπος του θανάτου είναι Beijing .

Πότε γεννήθηκε το Xie Youfa ;

Xie Youfa γεννήθηκε στις 15 Απριλίου 1917 . Xie Youfa γεννήθηκε το 1917 .

Πού γεννήθηκε ο Xie Youfa ; Τόπος γέννησης

Xie Youfa άνοιξε τα μάτια του στις 15 Απριλίου 1917 στο Xingguo County . Τόπος γέννησης είναι Xingguo County .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Xie Youfa αν ζούσε;

Xie Youfa , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 104 αν ζούσε σήμερα.

Ο Xie Youfa έχει πεθάνει;

Xie Youfa πέθανε το 1995 . Ο Xie Youfa πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.