Ποιος είναι Wolfgang Händler ;, πότε πέθανε ο Wolfgang Händler ; Wolfgang Händler ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Wolfgang Händler

Πληροφορίες σχετικά με το Wolfgang Händler

Τόπος Γέννησης
Potsdam
Ημερομηνία γέννησης
10 Δεκεμβρίου 1920
Τρέχουσα ηλικία
101
Ημερομηνία θανάτου
18 Φεβρουαρίου 1998
Ηλικία που πέθανε
77
Τόπος θανάτου
Germany

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Wolfgang Händler ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Wolfgang Händler , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Wolfgang Händler πέθανε το 1998 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Wolfgang Händler είναι 18 Φεβρουαρίου 1998 . Wolfgang Händler πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Wolfgang Händler , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1998 .

Πόσο χρονών ήταν ο Wolfgang Händler όταν πέθανε;

Wolfgang Händler πέθανε το 1998 . Wolfgang Händler ήταν 77 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Wolfgang Händler ;

Wolfgang Händler πέθανε το 1998 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Wolfgang Händler πέθανε πριν από περίπου 25 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Wolfgang Händler ;

Έχουν περάσει περίπου 9122 ημέρες από Wolfgang Händler .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Wolfgang Händler ;

Wolfgang Händler έχει πεθάνει περίπου 304 μήνες.

Πού πέθανε ο Wolfgang Händler ; Τόπος θανάτου

Wolfgang Händler έκλεισε τα μάτια του στο 18 Φεβρουαρίου 1998 στο Germany . Ο τόπος του θανάτου είναι Germany .

Πότε γεννήθηκε το Wolfgang Händler ;

Wolfgang Händler γεννήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1920 . Wolfgang Händler γεννήθηκε το 1920 .

Πού γεννήθηκε ο Wolfgang Händler ; Τόπος γέννησης

Wolfgang Händler άνοιξε τα μάτια του στις 10 Δεκεμβρίου 1920 στο Potsdam . Τόπος γέννησης είναι Potsdam .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Wolfgang Händler αν ζούσε;

Wolfgang Händler , που πέθανε το 1998 , θα ήταν 101 αν ζούσε σήμερα.

Ο Wolfgang Händler έχει πεθάνει;

Wolfgang Händler πέθανε το 1998 . Ο Wolfgang Händler πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.