Ποιος είναι Wolfgang Harich ;, πότε πέθανε ο Wolfgang Harich ; Wolfgang Harich ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Wolfgang Harich

Πληροφορίες σχετικά με το Wolfgang Harich

Τόπος Γέννησης
Königsberg
Ημερομηνία γέννησης
02 Δεκεμβρίου 1923
Τρέχουσα ηλικία
98
Ημερομηνία θανάτου
14 Μαρτίου 1995
Ηλικία που πέθανε
71
Τόπος θανάτου
Berlin
Ιθαγένεια
German

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Wolfgang Harich ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Wolfgang Harich , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Wolfgang Harich πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Wolfgang Harich είναι 14 Μαρτίου 1995 . Wolfgang Harich πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Wolfgang Harich , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Wolfgang Harich όταν πέθανε;

Wolfgang Harich πέθανε το 1995 . Wolfgang Harich ήταν 71 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Wolfgang Harich ;

Wolfgang Harich πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Wolfgang Harich πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Wolfgang Harich ;

Έχουν περάσει περίπου 10191 ημέρες από Wolfgang Harich .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Wolfgang Harich ;

Wolfgang Harich έχει πεθάνει περίπου 340 μήνες.

Πού πέθανε ο Wolfgang Harich ; Τόπος θανάτου

Wolfgang Harich έκλεισε τα μάτια του στο 14 Μαρτίου 1995 στο Berlin . Ο τόπος του θανάτου είναι Berlin .

Πότε γεννήθηκε το Wolfgang Harich ;

Wolfgang Harich γεννήθηκε στις 02 Δεκεμβρίου 1923 . Wolfgang Harich γεννήθηκε το 1923 .

Πού γεννήθηκε ο Wolfgang Harich ; Τόπος γέννησης

Wolfgang Harich άνοιξε τα μάτια του στις 02 Δεκεμβρίου 1923 στο Königsberg . Τόπος γέννησης είναι Königsberg .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Wolfgang Harich αν ζούσε;

Wolfgang Harich , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 98 αν ζούσε σήμερα.

Ο Wolfgang Harich έχει πεθάνει;

Wolfgang Harich πέθανε το 1995 . Ο Wolfgang Harich πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.