Ποιος είναι William Sylvester ;, πότε πέθανε ο William Sylvester ; William Sylvester ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του William Sylvester

Πληροφορίες σχετικά με το William Sylvester

Τόπος Γέννησης
Oakland, California
Ημερομηνία γέννησης
30 Ιανουαρίου 1922
Τρέχουσα ηλικία
100
Ημερομηνία θανάτου
24 Ιανουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
73
Τόπος θανάτου
Sacramento, California

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε William Sylvester ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο William Sylvester , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. William Sylvester πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του William Sylvester είναι 24 Ιανουαρίου 1995 . William Sylvester πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο William Sylvester , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο William Sylvester όταν πέθανε;

William Sylvester πέθανε το 1995 . William Sylvester ήταν 73 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο William Sylvester ;

William Sylvester πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο William Sylvester πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει William Sylvester ;

Έχουν περάσει περίπου 10234 ημέρες από William Sylvester .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε William Sylvester ;

William Sylvester έχει πεθάνει περίπου 341 μήνες.

Πού πέθανε ο William Sylvester ; Τόπος θανάτου

William Sylvester έκλεισε τα μάτια του στο 24 Ιανουαρίου 1995 στο Sacramento, California . Ο τόπος του θανάτου είναι Sacramento, California .

Πότε γεννήθηκε το William Sylvester ;

William Sylvester γεννήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1922 . William Sylvester γεννήθηκε το 1922 .

Πού γεννήθηκε ο William Sylvester ; Τόπος γέννησης

William Sylvester άνοιξε τα μάτια του στις 30 Ιανουαρίου 1922 στο Oakland, California . Τόπος γέννησης είναι Oakland, California .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα William Sylvester αν ζούσε;

William Sylvester , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 100 αν ζούσε σήμερα.

Ο William Sylvester έχει πεθάνει;

William Sylvester πέθανε το 1995 . Ο William Sylvester πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.