Ποιος είναι William R. Ratchford ;, πότε πέθανε ο William R. Ratchford ; William R. Ratchford ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του William R. Ratchford

Πληροφορίες σχετικά με το William R. Ratchford

Τόπος Γέννησης
Danbury, Connecticut
Ημερομηνία γέννησης
23 Μαΐου 1934
Τρέχουσα ηλικία
87
Ημερομηνία θανάτου
01 Ιανουαρίου 2011
Ηλικία που πέθανε
76
Τόπος θανάτου
Arlington, Virginia

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε William R. Ratchford ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο William R. Ratchford , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. William R. Ratchford πέθανε το 2011 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του William R. Ratchford είναι 01 Ιανουαρίου 2011 . William R. Ratchford πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο William R. Ratchford , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2011 .

Πόσο χρονών ήταν ο William R. Ratchford όταν πέθανε;

William R. Ratchford πέθανε το 2011 . William R. Ratchford ήταν 76 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο William R. Ratchford ;

William R. Ratchford πέθανε το 2011 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο William R. Ratchford πέθανε πριν από περίπου 12 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει William R. Ratchford ;

Έχουν περάσει περίπου 4411 ημέρες από William R. Ratchford .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε William R. Ratchford ;

William R. Ratchford έχει πεθάνει περίπου 147 μήνες.

Πού πέθανε ο William R. Ratchford ; Τόπος θανάτου

William R. Ratchford έκλεισε τα μάτια του στο 01 Ιανουαρίου 2011 στο Arlington, Virginia . Ο τόπος του θανάτου είναι Arlington, Virginia .

Πότε γεννήθηκε το William R. Ratchford ;

William R. Ratchford γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1934 . William R. Ratchford γεννήθηκε το 1934 .

Πού γεννήθηκε ο William R. Ratchford ; Τόπος γέννησης

William R. Ratchford άνοιξε τα μάτια του στις 23 Μαΐου 1934 στο Danbury, Connecticut . Τόπος γέννησης είναι Danbury, Connecticut .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα William R. Ratchford αν ζούσε;

William R. Ratchford , που πέθανε το 2011 , θα ήταν 87 αν ζούσε σήμερα.

Ο William R. Ratchford έχει πεθάνει;

William R. Ratchford πέθανε το 2011 . Ο William R. Ratchford πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.