Ποιος είναι Willi Soukop ;, πότε πέθανε ο Willi Soukop ; Willi Soukop ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Willi Soukop

Πληροφορίες σχετικά με το Willi Soukop

Τόπος Γέννησης
Vienna, Austria
Ημερομηνία γέννησης
04 Ιανουαρίου 1907
Τρέχουσα ηλικία
115
Ημερομηνία θανάτου
07 Φεβρουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
88
Τόπος θανάτου
Glasgow, Scotland

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Willi Soukop ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Willi Soukop , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Willi Soukop πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Willi Soukop είναι 07 Φεβρουαρίου 1995 . Willi Soukop πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Willi Soukop , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Willi Soukop όταν πέθανε;

Willi Soukop πέθανε το 1995 . Willi Soukop ήταν 88 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Willi Soukop ;

Willi Soukop πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Willi Soukop πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Willi Soukop ;

Έχουν περάσει περίπου 10229 ημέρες από Willi Soukop .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Willi Soukop ;

Willi Soukop έχει πεθάνει περίπου 341 μήνες.

Πού πέθανε ο Willi Soukop ; Τόπος θανάτου

Willi Soukop έκλεισε τα μάτια του στο 07 Φεβρουαρίου 1995 στο Glasgow, Scotland . Ο τόπος του θανάτου είναι Glasgow, Scotland .

Πότε γεννήθηκε το Willi Soukop ;

Willi Soukop γεννήθηκε στις 04 Ιανουαρίου 1907 . Willi Soukop γεννήθηκε το 1907 .

Πού γεννήθηκε ο Willi Soukop ; Τόπος γέννησης

Willi Soukop άνοιξε τα μάτια του στις 04 Ιανουαρίου 1907 στο Vienna, Austria . Τόπος γέννησης είναι Vienna, Austria .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Willi Soukop αν ζούσε;

Willi Soukop , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 115 αν ζούσε σήμερα.

Ο Willi Soukop έχει πεθάνει;

Willi Soukop πέθανε το 1995 . Ο Willi Soukop πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.