Ποιος είναι Warren Avis ;, πότε πέθανε ο Warren Avis ; Warren Avis ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Warren Avis

Πληροφορίες σχετικά με το Warren Avis

Τόπος Γέννησης
Bay City, Michigan
Ημερομηνία γέννησης
03 Αυγούστου 1915
Τρέχουσα ηλικία
108
Ημερομηνία θανάτου
23 Απριλίου 2007
Τόπος θανάτου
Ann Arbor, Michigan

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Warren Avis ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Warren Avis , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Warren Avis πέθανε το 2007 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Warren Avis είναι 23 Απριλίου 2007 . Warren Avis πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Warren Avis , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2007 .

Πόσο χρονών ήταν ο Warren Avis όταν πέθανε;

Warren Avis πέθανε το 2007 . Warren Avis ήταν όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Warren Avis ;

Warren Avis πέθανε το 2007 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Warren Avis πέθανε πριν από περίπου 16 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Warren Avis ;

Έχουν περάσει περίπου 5767 ημέρες από Warren Avis .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Warren Avis ;

Warren Avis έχει πεθάνει περίπου 192 μήνες.

Πού πέθανε ο Warren Avis ; Τόπος θανάτου

Warren Avis έκλεισε τα μάτια του στο 23 Απριλίου 2007 στο Ann Arbor, Michigan . Ο τόπος του θανάτου είναι Ann Arbor, Michigan .

Πότε γεννήθηκε το Warren Avis ;

Warren Avis γεννήθηκε στις 03 Αυγούστου 1915 . Warren Avis γεννήθηκε το 1915 .

Πού γεννήθηκε ο Warren Avis ; Τόπος γέννησης

Warren Avis άνοιξε τα μάτια του στις 03 Αυγούστου 1915 στο Bay City, Michigan . Τόπος γέννησης είναι Bay City, Michigan .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Warren Avis αν ζούσε;

Warren Avis , που πέθανε το 2007 , θα ήταν 108 αν ζούσε σήμερα.

Ο Warren Avis έχει πεθάνει;

Warren Avis πέθανε το 2007 . Ο Warren Avis πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.