Ποιος είναι Walter Rand ;, πότε πέθανε ο Walter Rand ; Walter Rand ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Walter Rand

Πληροφορίες σχετικά με το Walter Rand

Τόπος Γέννησης
Philadelphia
Ημερομηνία γέννησης
30 Μαΐου 1919
Τρέχουσα ηλικία
102
Ημερομηνία θανάτου
05 Ιανουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
75
Τόπος θανάτου
Camden, New Jersey

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Walter Rand ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Walter Rand , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Walter Rand πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Walter Rand είναι 05 Ιανουαρίου 1995 . Walter Rand πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Walter Rand , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Walter Rand όταν πέθανε;

Walter Rand πέθανε το 1995 . Walter Rand ήταν 75 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Walter Rand ;

Walter Rand πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Walter Rand πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Walter Rand ;

Έχουν περάσει περίπου 10253 ημέρες από Walter Rand .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Walter Rand ;

Walter Rand έχει πεθάνει περίπου 342 μήνες.

Πού πέθανε ο Walter Rand ; Τόπος θανάτου

Walter Rand έκλεισε τα μάτια του στο 05 Ιανουαρίου 1995 στο Camden, New Jersey . Ο τόπος του θανάτου είναι Camden, New Jersey .

Πότε γεννήθηκε το Walter Rand ;

Walter Rand γεννήθηκε στις 30 Μαΐου 1919 . Walter Rand γεννήθηκε το 1919 .

Πού γεννήθηκε ο Walter Rand ; Τόπος γέννησης

Walter Rand άνοιξε τα μάτια του στις 30 Μαΐου 1919 στο Philadelphia . Τόπος γέννησης είναι Philadelphia .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Walter Rand αν ζούσε;

Walter Rand , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 102 αν ζούσε σήμερα.

Ο Walter Rand έχει πεθάνει;

Walter Rand πέθανε το 1995 . Ο Walter Rand πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.