Ποιος είναι Walter Landor ;, πότε πέθανε ο Walter Landor ; Walter Landor ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Walter Landor

Πληροφορίες σχετικά με το Walter Landor

Τόπος Γέννησης
Munich, Germany
Ημερομηνία γέννησης
08 Ιουλίου 1913
Τρέχουσα ηλικία
108
Ημερομηνία θανάτου
08 Ιουνίου 1995
Ηλικία που πέθανε
81
Τόπος θανάτου
Tiburon, California

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Walter Landor ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Walter Landor , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Walter Landor πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Walter Landor είναι 08 Ιουνίου 1995 . Walter Landor πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Walter Landor , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Walter Landor όταν πέθανε;

Walter Landor πέθανε το 1995 . Walter Landor ήταν 81 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Walter Landor ;

Walter Landor πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Walter Landor πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Walter Landor ;

Έχουν περάσει περίπου 10108 ημέρες από Walter Landor .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Walter Landor ;

Walter Landor έχει πεθάνει περίπου 337 μήνες.

Πού πέθανε ο Walter Landor ; Τόπος θανάτου

Walter Landor έκλεισε τα μάτια του στο 08 Ιουνίου 1995 στο Tiburon, California . Ο τόπος του θανάτου είναι Tiburon, California .

Πότε γεννήθηκε το Walter Landor ;

Walter Landor γεννήθηκε στις 08 Ιουλίου 1913 . Walter Landor γεννήθηκε το 1913 .

Πού γεννήθηκε ο Walter Landor ; Τόπος γέννησης

Walter Landor άνοιξε τα μάτια του στις 08 Ιουλίου 1913 στο Munich, Germany . Τόπος γέννησης είναι Munich, Germany .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Walter Landor αν ζούσε;

Walter Landor , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 108 αν ζούσε σήμερα.

Ο Walter Landor έχει πεθάνει;

Walter Landor πέθανε το 1995 . Ο Walter Landor πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.