Ποιος είναι Walter Becker ;, πότε πέθανε ο Walter Becker ; Walter Becker ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Walter Becker

Πληροφορίες σχετικά με το Walter Becker

Τόπος Γέννησης
Queens
Ημερομηνία γέννησης
19 Φεβρουαρίου 1950
Τρέχουσα ηλικία
72
Ημερομηνία θανάτου
02 Σεπτεμβρίου 2017
Ηλικία που πέθανε
67
Τόπος θανάτου
Manhattan

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Walter Becker ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Walter Becker , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Walter Becker πέθανε το 2017 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Walter Becker είναι 02 Σεπτεμβρίου 2017 . Walter Becker πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Walter Becker , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2017 .

Πόσο χρονών ήταν ο Walter Becker όταν πέθανε;

Walter Becker πέθανε το 2017 . Walter Becker ήταν 67 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Walter Becker ;

Walter Becker πέθανε το 2017 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Walter Becker πέθανε πριν από περίπου 6 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Walter Becker ;

Έχουν περάσει περίπου 1986 ημέρες από Walter Becker .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Walter Becker ;

Walter Becker έχει πεθάνει περίπου 66 μήνες.

Πού πέθανε ο Walter Becker ; Τόπος θανάτου

Walter Becker έκλεισε τα μάτια του στο 02 Σεπτεμβρίου 2017 στο Manhattan . Ο τόπος του θανάτου είναι Manhattan .

Πότε γεννήθηκε το Walter Becker ;

Walter Becker γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1950 . Walter Becker γεννήθηκε το 1950 .

Πού γεννήθηκε ο Walter Becker ; Τόπος γέννησης

Walter Becker άνοιξε τα μάτια του στις 19 Φεβρουαρίου 1950 στο Queens . Τόπος γέννησης είναι Queens .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Walter Becker αν ζούσε;

Walter Becker , που πέθανε το 2017 , θα ήταν 72 αν ζούσε σήμερα.

Ο Walter Becker έχει πεθάνει;

Walter Becker πέθανε το 2017 . Ο Walter Becker πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.