Ποιος είναι Victor Riesel ;, πότε πέθανε ο Victor Riesel ; Victor Riesel ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Victor Riesel

Πληροφορίες σχετικά με το Victor Riesel

Τόπος Γέννησης
Lower East Side
Ημερομηνία γέννησης
25 Μαρτίου 1913
Τρέχουσα ηλικία
108
Ημερομηνία θανάτου
03 Ιανουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
81
Τόπος θανάτου
Manhattan, New York City, New York, U.S.
Ιθαγένεια
American

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Victor Riesel ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Victor Riesel , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Victor Riesel πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Victor Riesel είναι 03 Ιανουαρίου 1995 . Victor Riesel πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Victor Riesel , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Victor Riesel όταν πέθανε;

Victor Riesel πέθανε το 1995 . Victor Riesel ήταν 81 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Victor Riesel ;

Victor Riesel πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Victor Riesel πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Victor Riesel ;

Έχουν περάσει περίπου 10253 ημέρες από Victor Riesel .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Victor Riesel ;

Victor Riesel έχει πεθάνει περίπου 342 μήνες.

Πού πέθανε ο Victor Riesel ; Τόπος θανάτου

Victor Riesel έκλεισε τα μάτια του στο 03 Ιανουαρίου 1995 στο Manhattan, New York City, New York, U.S. . Ο τόπος του θανάτου είναι Manhattan, New York City, New York, U.S. .

Πότε γεννήθηκε το Victor Riesel ;

Victor Riesel γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1913 . Victor Riesel γεννήθηκε το 1913 .

Πού γεννήθηκε ο Victor Riesel ; Τόπος γέννησης

Victor Riesel άνοιξε τα μάτια του στις 25 Μαρτίου 1913 στο Lower East Side . Τόπος γέννησης είναι Lower East Side .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Victor Riesel αν ζούσε;

Victor Riesel , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 108 αν ζούσε σήμερα.

Ο Victor Riesel έχει πεθάνει;

Victor Riesel πέθανε το 1995 . Ο Victor Riesel πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.