Ποιος είναι Verne Langdon ;, πότε πέθανε ο Verne Langdon ; Verne Langdon ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Verne Langdon

Πληροφορίες σχετικά με το Verne Langdon

Τόπος Γέννησης
Oakland, California
Ημερομηνία γέννησης
14 Σεπτεμβρίου 1941
Τρέχουσα ηλικία
80
Ημερομηνία θανάτου
31 Δεκεμβρίου 2010
Ηλικία που πέθανε
69
Τόπος θανάτου
Arizona,United States

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Verne Langdon ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Verne Langdon , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Verne Langdon πέθανε το 2010 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Verne Langdon είναι 31 Δεκεμβρίου 2010 . Verne Langdon πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Verne Langdon , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2010 .

Πόσο χρονών ήταν ο Verne Langdon όταν πέθανε;

Verne Langdon πέθανε το 2010 . Verne Langdon ήταν 69 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Verne Langdon ;

Verne Langdon πέθανε το 2010 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Verne Langdon πέθανε πριν από περίπου 13 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Verne Langdon ;

Έχουν περάσει περίπου 4412 ημέρες από Verne Langdon .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Verne Langdon ;

Verne Langdon έχει πεθάνει περίπου 147 μήνες.

Πού πέθανε ο Verne Langdon ; Τόπος θανάτου

Verne Langdon έκλεισε τα μάτια του στο 31 Δεκεμβρίου 2010 στο Arizona,United States . Ο τόπος του θανάτου είναι Arizona,United States .

Πότε γεννήθηκε το Verne Langdon ;

Verne Langdon γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1941 . Verne Langdon γεννήθηκε το 1941 .

Πού γεννήθηκε ο Verne Langdon ; Τόπος γέννησης

Verne Langdon άνοιξε τα μάτια του στις 14 Σεπτεμβρίου 1941 στο Oakland, California . Τόπος γέννησης είναι Oakland, California .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Verne Langdon αν ζούσε;

Verne Langdon , που πέθανε το 2010 , θα ήταν 80 αν ζούσε σήμερα.

Ο Verne Langdon έχει πεθάνει;

Verne Langdon πέθανε το 2010 . Ο Verne Langdon πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.