Ποιος είναι Thomas Arbuthnott ;, πότε πέθανε ο Thomas Arbuthnott ; Thomas Arbuthnott ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Thomas Arbuthnott

Πληροφορίες σχετικά με το Thomas Arbuthnott

Τόπος Γέννησης
Glasgow
Ημερομηνία γέννησης
28 Ιουνίου 1911
Τρέχουσα ηλικία
112
Ημερομηνία θανάτου
19 Ιανουαρίου 1995
Τόπος θανάτου
New Zealand

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Thomas Arbuthnott ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Thomas Arbuthnott , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Thomas Arbuthnott πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Thomas Arbuthnott είναι 19 Ιανουαρίου 1995 . Thomas Arbuthnott πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Thomas Arbuthnott , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Thomas Arbuthnott όταν πέθανε;

Thomas Arbuthnott πέθανε το 1995 . Thomas Arbuthnott ήταν όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Thomas Arbuthnott ;

Thomas Arbuthnott πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Thomas Arbuthnott πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Thomas Arbuthnott ;

Έχουν περάσει περίπου 10237 ημέρες από Thomas Arbuthnott .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Thomas Arbuthnott ;

Thomas Arbuthnott έχει πεθάνει περίπου 341 μήνες.

Πού πέθανε ο Thomas Arbuthnott ; Τόπος θανάτου

Thomas Arbuthnott έκλεισε τα μάτια του στο 19 Ιανουαρίου 1995 στο New Zealand . Ο τόπος του θανάτου είναι New Zealand .

Πότε γεννήθηκε το Thomas Arbuthnott ;

Thomas Arbuthnott γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 1911 . Thomas Arbuthnott γεννήθηκε το 1911 .

Πού γεννήθηκε ο Thomas Arbuthnott ; Τόπος γέννησης

Thomas Arbuthnott άνοιξε τα μάτια του στις 28 Ιουνίου 1911 στο Glasgow . Τόπος γέννησης είναι Glasgow .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Thomas Arbuthnott αν ζούσε;

Thomas Arbuthnott , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 112 αν ζούσε σήμερα.

Ο Thomas Arbuthnott έχει πεθάνει;

Thomas Arbuthnott πέθανε το 1995 . Ο Thomas Arbuthnott πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.