Ποιος είναι Ted Tetzlaff ;, πότε πέθανε ο Ted Tetzlaff ; Ted Tetzlaff ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Ted Tetzlaff

Πληροφορίες σχετικά με το Ted Tetzlaff

Τόπος Γέννησης
Los Angeles
Ημερομηνία γέννησης
02 Ιουνίου 1903
Τρέχουσα ηλικία
118
Ημερομηνία θανάτου
06 Ιανουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
91
Τόπος θανάτου
Sausalito, California
Ιθαγένεια
Americans

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Ted Tetzlaff ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Ted Tetzlaff , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Ted Tetzlaff πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Ted Tetzlaff είναι 06 Ιανουαρίου 1995 . Ted Tetzlaff πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Ted Tetzlaff , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Ted Tetzlaff όταν πέθανε;

Ted Tetzlaff πέθανε το 1995 . Ted Tetzlaff ήταν 91 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Ted Tetzlaff ;

Ted Tetzlaff πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Ted Tetzlaff πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Ted Tetzlaff ;

Έχουν περάσει περίπου 10252 ημέρες από Ted Tetzlaff .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Ted Tetzlaff ;

Ted Tetzlaff έχει πεθάνει περίπου 342 μήνες.

Πού πέθανε ο Ted Tetzlaff ; Τόπος θανάτου

Ted Tetzlaff έκλεισε τα μάτια του στο 06 Ιανουαρίου 1995 στο Sausalito, California . Ο τόπος του θανάτου είναι Sausalito, California .

Πότε γεννήθηκε το Ted Tetzlaff ;

Ted Tetzlaff γεννήθηκε στις 02 Ιουνίου 1903 . Ted Tetzlaff γεννήθηκε το 1903 .

Πού γεννήθηκε ο Ted Tetzlaff ; Τόπος γέννησης

Ted Tetzlaff άνοιξε τα μάτια του στις 02 Ιουνίου 1903 στο Los Angeles . Τόπος γέννησης είναι Los Angeles .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Ted Tetzlaff αν ζούσε;

Ted Tetzlaff , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 118 αν ζούσε σήμερα.

Ο Ted Tetzlaff έχει πεθάνει;

Ted Tetzlaff πέθανε το 1995 . Ο Ted Tetzlaff πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.