Ποιος είναι Suzanne Bastid ;, πότε πέθανε ο Suzanne Bastid ; Suzanne Bastid ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Suzanne Bastid

Πληροφορίες σχετικά με το Suzanne Bastid

Τόπος Γέννησης
Rennes
Ημερομηνία γέννησης
14 Αυγούστου 1906
Τρέχουσα ηλικία
115
Ημερομηνία θανάτου
01 Μαρτίου 1995
Ηλικία που πέθανε
88
Τόπος θανάτου
Paris
Ιθαγένεια
French

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Suzanne Bastid ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Suzanne Bastid , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Suzanne Bastid πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Suzanne Bastid είναι 01 Μαρτίου 1995 . Suzanne Bastid πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Suzanne Bastid , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Suzanne Bastid όταν πέθανε;

Suzanne Bastid πέθανε το 1995 . Suzanne Bastid ήταν 88 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Suzanne Bastid ;

Suzanne Bastid πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Suzanne Bastid πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Suzanne Bastid ;

Έχουν περάσει περίπου 10198 ημέρες από Suzanne Bastid .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Suzanne Bastid ;

Suzanne Bastid έχει πεθάνει περίπου 340 μήνες.

Πού πέθανε ο Suzanne Bastid ; Τόπος θανάτου

Suzanne Bastid έκλεισε τα μάτια του στο 01 Μαρτίου 1995 στο Paris . Ο τόπος του θανάτου είναι Paris .

Πότε γεννήθηκε το Suzanne Bastid ;

Suzanne Bastid γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου 1906 . Suzanne Bastid γεννήθηκε το 1906 .

Πού γεννήθηκε ο Suzanne Bastid ; Τόπος γέννησης

Suzanne Bastid άνοιξε τα μάτια του στις 14 Αυγούστου 1906 στο Rennes . Τόπος γέννησης είναι Rennes .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Suzanne Bastid αν ζούσε;

Suzanne Bastid , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 115 αν ζούσε σήμερα.

Ο Suzanne Bastid έχει πεθάνει;

Suzanne Bastid πέθανε το 1995 . Ο Suzanne Bastid πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.