Ποιος είναι Straight Clark ;, πότε πέθανε ο Straight Clark ; Straight Clark ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Straight Clark

Πληροφορίες σχετικά με το Straight Clark

Τόπος Γέννησης
Des Moines
Ημερομηνία γέννησης
09 Φεβρουαρίου 1925
Τρέχουσα ηλικία
98
Ημερομηνία θανάτου
09 Φεβρουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
70
Τόπος θανάτου
Haverford, Pennsylvania

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Straight Clark ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Straight Clark , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Straight Clark πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Straight Clark είναι 09 Φεβρουαρίου 1995 . Straight Clark πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Straight Clark , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Straight Clark όταν πέθανε;

Straight Clark πέθανε το 1995 . Straight Clark ήταν 70 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Straight Clark ;

Straight Clark πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Straight Clark πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Straight Clark ;

Έχουν περάσει περίπου 10218 ημέρες από Straight Clark .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Straight Clark ;

Straight Clark έχει πεθάνει περίπου 341 μήνες.

Πού πέθανε ο Straight Clark ; Τόπος θανάτου

Straight Clark έκλεισε τα μάτια του στο 09 Φεβρουαρίου 1995 στο Haverford, Pennsylvania . Ο τόπος του θανάτου είναι Haverford, Pennsylvania .

Πότε γεννήθηκε το Straight Clark ;

Straight Clark γεννήθηκε στις 09 Φεβρουαρίου 1925 . Straight Clark γεννήθηκε το 1925 .

Πού γεννήθηκε ο Straight Clark ; Τόπος γέννησης

Straight Clark άνοιξε τα μάτια του στις 09 Φεβρουαρίου 1925 στο Des Moines . Τόπος γέννησης είναι Des Moines .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Straight Clark αν ζούσε;

Straight Clark , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 98 αν ζούσε σήμερα.

Ο Straight Clark έχει πεθάνει;

Straight Clark πέθανε το 1995 . Ο Straight Clark πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.