Ποιος είναι Steve Wittman ;, πότε πέθανε ο Steve Wittman ; Steve Wittman ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Steve Wittman

Πληροφορίες σχετικά με το Steve Wittman

Τόπος Γέννησης
Byron, Fond du Lac County, Wisconsin
Ημερομηνία γέννησης
04 Απριλίου 1904
Τρέχουσα ηλικία
117
Ημερομηνία θανάτου
26 Απριλίου 1995
Ηλικία που πέθανε
91
Τόπος θανάτου
Stevenson, Alabama

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Steve Wittman ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Steve Wittman , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Steve Wittman πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Steve Wittman είναι 26 Απριλίου 1995 . Steve Wittman πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Steve Wittman , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Steve Wittman όταν πέθανε;

Steve Wittman πέθανε το 1995 . Steve Wittman ήταν 91 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Steve Wittman ;

Steve Wittman πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Steve Wittman πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Steve Wittman ;

Έχουν περάσει περίπου 10142 ημέρες από Steve Wittman .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Steve Wittman ;

Steve Wittman έχει πεθάνει περίπου 338 μήνες.

Πού πέθανε ο Steve Wittman ; Τόπος θανάτου

Steve Wittman έκλεισε τα μάτια του στο 26 Απριλίου 1995 στο Stevenson, Alabama . Ο τόπος του θανάτου είναι Stevenson, Alabama .

Πότε γεννήθηκε το Steve Wittman ;

Steve Wittman γεννήθηκε στις 04 Απριλίου 1904 . Steve Wittman γεννήθηκε το 1904 .

Πού γεννήθηκε ο Steve Wittman ; Τόπος γέννησης

Steve Wittman άνοιξε τα μάτια του στις 04 Απριλίου 1904 στο Byron, Fond du Lac County, Wisconsin . Τόπος γέννησης είναι Byron, Fond du Lac County, Wisconsin .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Steve Wittman αν ζούσε;

Steve Wittman , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 117 αν ζούσε σήμερα.

Ο Steve Wittman έχει πεθάνει;

Steve Wittman πέθανε το 1995 . Ο Steve Wittman πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.