Ποιος είναι Sidney Kingsley ;, πότε πέθανε ο Sidney Kingsley ; Sidney Kingsley ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Sidney Kingsley

Πληροφορίες σχετικά με το Sidney Kingsley

Τόπος Γέννησης
New York City, New York
Ημερομηνία γέννησης
21 Οκτωβρίου 1906
Τρέχουσα ηλικία
115
Ημερομηνία θανάτου
19 Μαρτίου 1995
Ηλικία που πέθανε
88
Τόπος θανάτου
Oakland, New Jersey

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Sidney Kingsley ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Sidney Kingsley , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Sidney Kingsley πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Sidney Kingsley είναι 19 Μαρτίου 1995 . Sidney Kingsley πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Sidney Kingsley , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Sidney Kingsley όταν πέθανε;

Sidney Kingsley πέθανε το 1995 . Sidney Kingsley ήταν 88 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Sidney Kingsley ;

Sidney Kingsley πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Sidney Kingsley πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Sidney Kingsley ;

Έχουν περάσει περίπου 10178 ημέρες από Sidney Kingsley .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Sidney Kingsley ;

Sidney Kingsley έχει πεθάνει περίπου 339 μήνες.

Πού πέθανε ο Sidney Kingsley ; Τόπος θανάτου

Sidney Kingsley έκλεισε τα μάτια του στο 19 Μαρτίου 1995 στο Oakland, New Jersey . Ο τόπος του θανάτου είναι Oakland, New Jersey .

Πότε γεννήθηκε το Sidney Kingsley ;

Sidney Kingsley γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1906 . Sidney Kingsley γεννήθηκε το 1906 .

Πού γεννήθηκε ο Sidney Kingsley ; Τόπος γέννησης

Sidney Kingsley άνοιξε τα μάτια του στις 21 Οκτωβρίου 1906 στο New York City, New York . Τόπος γέννησης είναι New York City, New York .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Sidney Kingsley αν ζούσε;

Sidney Kingsley , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 115 αν ζούσε σήμερα.

Ο Sidney Kingsley έχει πεθάνει;

Sidney Kingsley πέθανε το 1995 . Ο Sidney Kingsley πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.