Ποιος είναι Roy Salvadori ;, πότε πέθανε ο Roy Salvadori ; Roy Salvadori ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Roy Salvadori

Πληροφορίες σχετικά με το Roy Salvadori

Τόπος Γέννησης
Dovercourt
Ημερομηνία γέννησης
11 Μαΐου 1922
Τρέχουσα ηλικία
99
Ημερομηνία θανάτου
02 Ιουνίου 2012
Ηλικία που πέθανε
90
Τόπος θανάτου
Monaco
Ιθαγένεια
flagicon

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Roy Salvadori ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Roy Salvadori , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Roy Salvadori πέθανε το 2012 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Roy Salvadori είναι 02 Ιουνίου 2012 . Roy Salvadori πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Roy Salvadori , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2012 .

Πόσο χρονών ήταν ο Roy Salvadori όταν πέθανε;

Roy Salvadori πέθανε το 2012 . Roy Salvadori ήταν 90 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Roy Salvadori ;

Roy Salvadori πέθανε το 2012 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Roy Salvadori πέθανε πριν από περίπου 11 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Roy Salvadori ;

Έχουν περάσει περίπου 3901 ημέρες από Roy Salvadori .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Roy Salvadori ;

Roy Salvadori έχει πεθάνει περίπου 130 μήνες.

Πού πέθανε ο Roy Salvadori ; Τόπος θανάτου

Roy Salvadori έκλεισε τα μάτια του στο 02 Ιουνίου 2012 στο Monaco . Ο τόπος του θανάτου είναι Monaco .

Πότε γεννήθηκε το Roy Salvadori ;

Roy Salvadori γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1922 . Roy Salvadori γεννήθηκε το 1922 .

Πού γεννήθηκε ο Roy Salvadori ; Τόπος γέννησης

Roy Salvadori άνοιξε τα μάτια του στις 11 Μαΐου 1922 στο Dovercourt . Τόπος γέννησης είναι Dovercourt .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Roy Salvadori αν ζούσε;

Roy Salvadori , που πέθανε το 2012 , θα ήταν 99 αν ζούσε σήμερα.

Ο Roy Salvadori έχει πεθάνει;

Roy Salvadori πέθανε το 2012 . Ο Roy Salvadori πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.