Ποιος είναι Roy S. Benson ;, πότε πέθανε ο Roy S. Benson ; Roy S. Benson ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Roy S. Benson

Πληροφορίες σχετικά με το Roy S. Benson

Τόπος Γέννησης
Concord, New Hampshire
Ημερομηνία γέννησης
06 Δεκεμβρίου 1906
Τρέχουσα ηλικία
115
Ημερομηνία θανάτου
06 Φεβρουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
88
Τόπος θανάτου
Washington, D.C.

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Roy S. Benson ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Roy S. Benson , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Roy S. Benson πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Roy S. Benson είναι 06 Φεβρουαρίου 1995 . Roy S. Benson πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Roy S. Benson , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Roy S. Benson όταν πέθανε;

Roy S. Benson πέθανε το 1995 . Roy S. Benson ήταν 88 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Roy S. Benson ;

Roy S. Benson πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Roy S. Benson πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Roy S. Benson ;

Έχουν περάσει περίπου 10227 ημέρες από Roy S. Benson .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Roy S. Benson ;

Roy S. Benson έχει πεθάνει περίπου 341 μήνες.

Πού πέθανε ο Roy S. Benson ; Τόπος θανάτου

Roy S. Benson έκλεισε τα μάτια του στο 06 Φεβρουαρίου 1995 στο Washington, D.C. . Ο τόπος του θανάτου είναι Washington, D.C. .

Πότε γεννήθηκε το Roy S. Benson ;

Roy S. Benson γεννήθηκε στις 06 Δεκεμβρίου 1906 . Roy S. Benson γεννήθηκε το 1906 .

Πού γεννήθηκε ο Roy S. Benson ; Τόπος γέννησης

Roy S. Benson άνοιξε τα μάτια του στις 06 Δεκεμβρίου 1906 στο Concord, New Hampshire . Τόπος γέννησης είναι Concord, New Hampshire .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Roy S. Benson αν ζούσε;

Roy S. Benson , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 115 αν ζούσε σήμερα.

Ο Roy S. Benson έχει πεθάνει;

Roy S. Benson πέθανε το 1995 . Ο Roy S. Benson πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.