Ποιος είναι Roy Nichols ;, πότε πέθανε ο Roy Nichols ; Roy Nichols ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Roy Nichols

Πληροφορίες σχετικά με το Roy Nichols

Τόπος Γέννησης
Chandler, Arizona
Ημερομηνία γέννησης
20 Οκτωβρίου 1932
Τρέχουσα ηλικία
89
Ημερομηνία θανάτου
02 Ιουλίου 2001
Ηλικία που πέθανε
68

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Roy Nichols ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Roy Nichols , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Roy Nichols πέθανε το 2001 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Roy Nichols είναι 02 Ιουλίου 2001 . Roy Nichols πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Roy Nichols , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2001 .

Πόσο χρονών ήταν ο Roy Nichols όταν πέθανε;

Roy Nichols πέθανε το 2001 . Roy Nichols ήταν 68 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Roy Nichols ;

Roy Nichols πέθανε το 2001 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Roy Nichols πέθανε πριν από περίπου 22 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Roy Nichols ;

Έχουν περάσει περίπου 7883 ημέρες από Roy Nichols .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Roy Nichols ;

Roy Nichols έχει πεθάνει περίπου 263 μήνες.

Πού πέθανε ο Roy Nichols ; Τόπος θανάτου

Roy Nichols έκλεισε τα μάτια του στο 02 Ιουλίου 2001 στο . Ο τόπος του θανάτου είναι .

Πότε γεννήθηκε το Roy Nichols ;

Roy Nichols γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1932 . Roy Nichols γεννήθηκε το 1932 .

Πού γεννήθηκε ο Roy Nichols ; Τόπος γέννησης

Roy Nichols άνοιξε τα μάτια του στις 20 Οκτωβρίου 1932 στο Chandler, Arizona . Τόπος γέννησης είναι Chandler, Arizona .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Roy Nichols αν ζούσε;

Roy Nichols , που πέθανε το 2001 , θα ήταν 89 αν ζούσε σήμερα.

Ο Roy Nichols έχει πεθάνει;

Roy Nichols πέθανε το 2001 . Ο Roy Nichols πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.