Ποιος είναι Roel Wiersma ;, πότε πέθανε ο Roel Wiersma ; Roel Wiersma ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Roel Wiersma

Πληροφορίες σχετικά με το Roel Wiersma

Τόπος Γέννησης
Hilversum
Ημερομηνία γέννησης
14 Απριλίου 1932
Τρέχουσα ηλικία
89
Ημερομηνία θανάτου
03 Φεβρουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
62

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Roel Wiersma ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Roel Wiersma , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Roel Wiersma πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Roel Wiersma είναι 03 Φεβρουαρίου 1995 . Roel Wiersma πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Roel Wiersma , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Roel Wiersma όταν πέθανε;

Roel Wiersma πέθανε το 1995 . Roel Wiersma ήταν 62 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Roel Wiersma ;

Roel Wiersma πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Roel Wiersma πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Roel Wiersma ;

Έχουν περάσει περίπου 10222 ημέρες από Roel Wiersma .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Roel Wiersma ;

Roel Wiersma έχει πεθάνει περίπου 341 μήνες.

Πού πέθανε ο Roel Wiersma ; Τόπος θανάτου

Roel Wiersma έκλεισε τα μάτια του στο 03 Φεβρουαρίου 1995 στο . Ο τόπος του θανάτου είναι .

Πότε γεννήθηκε το Roel Wiersma ;

Roel Wiersma γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1932 . Roel Wiersma γεννήθηκε το 1932 .

Πού γεννήθηκε ο Roel Wiersma ; Τόπος γέννησης

Roel Wiersma άνοιξε τα μάτια του στις 14 Απριλίου 1932 στο Hilversum . Τόπος γέννησης είναι Hilversum .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Roel Wiersma αν ζούσε;

Roel Wiersma , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 89 αν ζούσε σήμερα.

Ο Roel Wiersma έχει πεθάνει;

Roel Wiersma πέθανε το 1995 . Ο Roel Wiersma πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.