Ποιος είναι Robert Crichton-Brown ;, πότε πέθανε ο Robert Crichton-Brown ; Robert Crichton-Brown ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Robert Crichton-Brown

Πληροφορίες σχετικά με το Robert Crichton-Brown

Τόπος Γέννησης
Melbourne
Ημερομηνία γέννησης
22 Αυγούστου 1919
Τρέχουσα ηλικία
102
Ημερομηνία θανάτου
10 Ιουλίου 2013
Ηλικία που πέθανε
93
Τόπος θανάτου
London
Ιθαγένεια
Australian

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Robert Crichton-Brown ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Robert Crichton-Brown , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Robert Crichton-Brown πέθανε το 2013 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Robert Crichton-Brown είναι 10 Ιουλίου 2013 . Robert Crichton-Brown πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Robert Crichton-Brown , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2013 .

Πόσο χρονών ήταν ο Robert Crichton-Brown όταν πέθανε;

Robert Crichton-Brown πέθανε το 2013 . Robert Crichton-Brown ήταν 93 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Robert Crichton-Brown ;

Robert Crichton-Brown πέθανε το 2013 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Robert Crichton-Brown πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Robert Crichton-Brown ;

Έχουν περάσει περίπου 3497 ημέρες από Robert Crichton-Brown .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Robert Crichton-Brown ;

Robert Crichton-Brown έχει πεθάνει περίπου 117 μήνες.

Πού πέθανε ο Robert Crichton-Brown ; Τόπος θανάτου

Robert Crichton-Brown έκλεισε τα μάτια του στο 10 Ιουλίου 2013 στο London . Ο τόπος του θανάτου είναι London .

Πότε γεννήθηκε το Robert Crichton-Brown ;

Robert Crichton-Brown γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου 1919 . Robert Crichton-Brown γεννήθηκε το 1919 .

Πού γεννήθηκε ο Robert Crichton-Brown ; Τόπος γέννησης

Robert Crichton-Brown άνοιξε τα μάτια του στις 22 Αυγούστου 1919 στο Melbourne . Τόπος γέννησης είναι Melbourne .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Robert Crichton-Brown αν ζούσε;

Robert Crichton-Brown , που πέθανε το 2013 , θα ήταν 102 αν ζούσε σήμερα.

Ο Robert Crichton-Brown έχει πεθάνει;

Robert Crichton-Brown πέθανε το 2013 . Ο Robert Crichton-Brown πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.