Ποιος είναι Robert Bossenger ;, πότε πέθανε ο Robert Bossenger ; Robert Bossenger ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Robert Bossenger

Πληροφορίες σχετικά με το Robert Bossenger

Τόπος Γέννησης
East London, Eastern Cape
Ημερομηνία γέννησης
16 Σεπτεμβρίου 1940
Τρέχουσα ηλικία
81
Ημερομηνία θανάτου
07 Ιουλίου 2013
Ηλικία που πέθανε
72

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Robert Bossenger ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Robert Bossenger , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Robert Bossenger πέθανε το 2013 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Robert Bossenger είναι 07 Ιουλίου 2013 . Robert Bossenger πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Robert Bossenger , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2013 .

Πόσο χρονών ήταν ο Robert Bossenger όταν πέθανε;

Robert Bossenger πέθανε το 2013 . Robert Bossenger ήταν 72 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Robert Bossenger ;

Robert Bossenger πέθανε το 2013 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Robert Bossenger πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Robert Bossenger ;

Έχουν περάσει περίπου 3501 ημέρες από Robert Bossenger .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Robert Bossenger ;

Robert Bossenger έχει πεθάνει περίπου 117 μήνες.

Πού πέθανε ο Robert Bossenger ; Τόπος θανάτου

Robert Bossenger έκλεισε τα μάτια του στο 07 Ιουλίου 2013 στο . Ο τόπος του θανάτου είναι .

Πότε γεννήθηκε το Robert Bossenger ;

Robert Bossenger γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1940 . Robert Bossenger γεννήθηκε το 1940 .

Πού γεννήθηκε ο Robert Bossenger ; Τόπος γέννησης

Robert Bossenger άνοιξε τα μάτια του στις 16 Σεπτεμβρίου 1940 στο East London, Eastern Cape . Τόπος γέννησης είναι East London, Eastern Cape .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Robert Bossenger αν ζούσε;

Robert Bossenger , που πέθανε το 2013 , θα ήταν 81 αν ζούσε σήμερα.

Ο Robert Bossenger έχει πεθάνει;

Robert Bossenger πέθανε το 2013 . Ο Robert Bossenger πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.