Ποιος είναι Rafael Aguilar ;, πότε πέθανε ο Rafael Aguilar ; Rafael Aguilar ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Rafael Aguilar

Πληροφορίες σχετικά με το Rafael Aguilar

Τόπος Γέννησης
Guayaquil
Ημερομηνία γέννησης
23 Δεκεμβρίου 1929
Τρέχουσα ηλικία
93
Ημερομηνία θανάτου
Invalid date
Τόπος θανάτου
Madrid

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Rafael Aguilar ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Rafael Aguilar , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Rafael Aguilar πέθανε το NaN . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Rafael Aguilar είναι Invalid date . Rafael Aguilar πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Rafael Aguilar , η απάντηση στην ερώτηση είναι NaN .

Πόσο χρονών ήταν ο Rafael Aguilar όταν πέθανε;

Rafael Aguilar πέθανε το NaN . Rafael Aguilar ήταν όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Rafael Aguilar ;

Rafael Aguilar πέθανε το NaN . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Rafael Aguilar πέθανε πριν από περίπου NaN χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Rafael Aguilar ;

Έχουν περάσει περίπου NaN ημέρες από Rafael Aguilar .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Rafael Aguilar ;

Rafael Aguilar έχει πεθάνει περίπου NaN μήνες.

Πού πέθανε ο Rafael Aguilar ; Τόπος θανάτου

Rafael Aguilar έκλεισε τα μάτια του στο Invalid date στο Madrid . Ο τόπος του θανάτου είναι Madrid .

Πότε γεννήθηκε το Rafael Aguilar ;

Rafael Aguilar γεννήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1929 . Rafael Aguilar γεννήθηκε το 1929 .

Πού γεννήθηκε ο Rafael Aguilar ; Τόπος γέννησης

Rafael Aguilar άνοιξε τα μάτια του στις 23 Δεκεμβρίου 1929 στο Guayaquil . Τόπος γέννησης είναι Guayaquil .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Rafael Aguilar αν ζούσε;

Rafael Aguilar , που πέθανε το NaN , θα ήταν 93 αν ζούσε σήμερα.

Ο Rafael Aguilar έχει πεθάνει;

Rafael Aguilar πέθανε το NaN . Ο Rafael Aguilar πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.