Ποιος είναι Peter Cook ;, πότε πέθανε ο Peter Cook ; Peter Cook ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Peter Cook

Πληροφορίες σχετικά με το Peter Cook

Τόπος Γέννησης
Torquay
Ημερομηνία γέννησης
16 Νοεμβρίου 1937
Τρέχουσα ηλικία
84
Ημερομηνία θανάτου
08 Ιανουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
57
Τόπος θανάτου
Royal Free Hospital,Hampstead,London

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Peter Cook ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Peter Cook , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Peter Cook πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Peter Cook είναι 08 Ιανουαρίου 1995 . Peter Cook πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Peter Cook , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Peter Cook όταν πέθανε;

Peter Cook πέθανε το 1995 . Peter Cook ήταν 57 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Peter Cook ;

Peter Cook πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Peter Cook πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Peter Cook ;

Έχουν περάσει περίπου 10248 ημέρες από Peter Cook .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Peter Cook ;

Peter Cook έχει πεθάνει περίπου 342 μήνες.

Πού πέθανε ο Peter Cook ; Τόπος θανάτου

Peter Cook έκλεισε τα μάτια του στο 08 Ιανουαρίου 1995 στο Royal Free Hospital,Hampstead,London . Ο τόπος του θανάτου είναι Royal Free Hospital,Hampstead,London .

Πότε γεννήθηκε το Peter Cook ;

Peter Cook γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1937 . Peter Cook γεννήθηκε το 1937 .

Πού γεννήθηκε ο Peter Cook ; Τόπος γέννησης

Peter Cook άνοιξε τα μάτια του στις 16 Νοεμβρίου 1937 στο Torquay . Τόπος γέννησης είναι Torquay .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Peter Cook αν ζούσε;

Peter Cook , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 84 αν ζούσε σήμερα.

Ο Peter Cook έχει πεθάνει;

Peter Cook πέθανε το 1995 . Ο Peter Cook πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.