Ποιος είναι Peter Appleyard ;, πότε πέθανε ο Peter Appleyard ; Peter Appleyard ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Peter Appleyard

Πληροφορίες σχετικά με το Peter Appleyard

Τόπος Γέννησης
Cleethorpes
Ημερομηνία γέννησης
25 Αυγούστου 1928
Τρέχουσα ηλικία
95
Ημερομηνία θανάτου
16 Ιουλίου 2013
Ηλικία που πέθανε
84
Τόπος θανάτου
Eden Mills, Ontario

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Peter Appleyard ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Peter Appleyard , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Peter Appleyard πέθανε το 2013 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Peter Appleyard είναι 16 Ιουλίου 2013 . Peter Appleyard πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Peter Appleyard , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2013 .

Πόσο χρονών ήταν ο Peter Appleyard όταν πέθανε;

Peter Appleyard πέθανε το 2013 . Peter Appleyard ήταν 84 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Peter Appleyard ;

Peter Appleyard πέθανε το 2013 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Peter Appleyard πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Peter Appleyard ;

Έχουν περάσει περίπου 3495 ημέρες από Peter Appleyard .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Peter Appleyard ;

Peter Appleyard έχει πεθάνει περίπου 117 μήνες.

Πού πέθανε ο Peter Appleyard ; Τόπος θανάτου

Peter Appleyard έκλεισε τα μάτια του στο 16 Ιουλίου 2013 στο Eden Mills, Ontario . Ο τόπος του θανάτου είναι Eden Mills, Ontario .

Πότε γεννήθηκε το Peter Appleyard ;

Peter Appleyard γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 1928 . Peter Appleyard γεννήθηκε το 1928 .

Πού γεννήθηκε ο Peter Appleyard ; Τόπος γέννησης

Peter Appleyard άνοιξε τα μάτια του στις 25 Αυγούστου 1928 στο Cleethorpes . Τόπος γέννησης είναι Cleethorpes .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Peter Appleyard αν ζούσε;

Peter Appleyard , που πέθανε το 2013 , θα ήταν 95 αν ζούσε σήμερα.

Ο Peter Appleyard έχει πεθάνει;

Peter Appleyard πέθανε το 2013 . Ο Peter Appleyard πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.