Ποιος είναι Paul Callaway ;, πότε πέθανε ο Paul Callaway ; Paul Callaway ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Paul Callaway

Πληροφορίες σχετικά με το Paul Callaway

Τόπος Γέννησης
Atlanta, Illinois
Ημερομηνία γέννησης
15 Αυγούστου 1909
Τρέχουσα ηλικία
114
Ημερομηνία θανάτου
20 Μαρτίου 1995
Τόπος θανάτου
Washington, D.C.

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Paul Callaway ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Paul Callaway , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Paul Callaway πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Paul Callaway είναι 20 Μαρτίου 1995 . Paul Callaway πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Paul Callaway , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Paul Callaway όταν πέθανε;

Paul Callaway πέθανε το 1995 . Paul Callaway ήταν όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Paul Callaway ;

Paul Callaway πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Paul Callaway πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Paul Callaway ;

Έχουν περάσει περίπου 10185 ημέρες από Paul Callaway .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Paul Callaway ;

Paul Callaway έχει πεθάνει περίπου 340 μήνες.

Πού πέθανε ο Paul Callaway ; Τόπος θανάτου

Paul Callaway έκλεισε τα μάτια του στο 20 Μαρτίου 1995 στο Washington, D.C. . Ο τόπος του θανάτου είναι Washington, D.C. .

Πότε γεννήθηκε το Paul Callaway ;

Paul Callaway γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου 1909 . Paul Callaway γεννήθηκε το 1909 .

Πού γεννήθηκε ο Paul Callaway ; Τόπος γέννησης

Paul Callaway άνοιξε τα μάτια του στις 15 Αυγούστου 1909 στο Atlanta, Illinois . Τόπος γέννησης είναι Atlanta, Illinois .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Paul Callaway αν ζούσε;

Paul Callaway , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 114 αν ζούσε σήμερα.

Ο Paul Callaway έχει πεθάνει;

Paul Callaway πέθανε το 1995 . Ο Paul Callaway πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.