Ποιος είναι Paul Backman ;, πότε πέθανε ο Paul Backman ; Paul Backman ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Paul Backman

Πληροφορίες σχετικά με το Paul Backman

Τόπος Γέννησης
Raseborg
Ημερομηνία γέννησης
02 Δεκεμβρίου 1920
Τρέχουσα ηλικία
101
Ημερομηνία θανάτου
16 Μαρτίου 1995
Ηλικία που πέθανε
74
Τόπος θανάτου
Helsinki

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Paul Backman ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Paul Backman , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Paul Backman πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Paul Backman είναι 16 Μαρτίου 1995 . Paul Backman πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Paul Backman , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Paul Backman όταν πέθανε;

Paul Backman πέθανε το 1995 . Paul Backman ήταν 74 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Paul Backman ;

Paul Backman πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Paul Backman πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Paul Backman ;

Έχουν περάσει περίπου 10192 ημέρες από Paul Backman .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Paul Backman ;

Paul Backman έχει πεθάνει περίπου 340 μήνες.

Πού πέθανε ο Paul Backman ; Τόπος θανάτου

Paul Backman έκλεισε τα μάτια του στο 16 Μαρτίου 1995 στο Helsinki . Ο τόπος του θανάτου είναι Helsinki .

Πότε γεννήθηκε το Paul Backman ;

Paul Backman γεννήθηκε στις 02 Δεκεμβρίου 1920 . Paul Backman γεννήθηκε το 1920 .

Πού γεννήθηκε ο Paul Backman ; Τόπος γέννησης

Paul Backman άνοιξε τα μάτια του στις 02 Δεκεμβρίου 1920 στο Raseborg . Τόπος γέννησης είναι Raseborg .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Paul Backman αν ζούσε;

Paul Backman , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 101 αν ζούσε σήμερα.

Ο Paul Backman έχει πεθάνει;

Paul Backman πέθανε το 1995 . Ο Paul Backman πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.