Ποιος είναι Osvaldo Panzutto ;, πότε πέθανε ο Osvaldo Panzutto ; Osvaldo Panzutto ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Osvaldo Panzutto

Πληροφορίες σχετικά με το Osvaldo Panzutto

Τόπος Γέννησης
Argentina
Ημερομηνία γέννησης
24 Μαΐου 1929
Τρέχουσα ηλικία
92
Ημερομηνία θανάτου
07 Φεβρουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
65
Τόπος θανάτου
Buenos Aires,Argentina

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Osvaldo Panzutto ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Osvaldo Panzutto , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Osvaldo Panzutto πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Osvaldo Panzutto είναι 07 Φεβρουαρίου 1995 . Osvaldo Panzutto πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Osvaldo Panzutto , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Osvaldo Panzutto όταν πέθανε;

Osvaldo Panzutto πέθανε το 1995 . Osvaldo Panzutto ήταν 65 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Osvaldo Panzutto ;

Osvaldo Panzutto πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Osvaldo Panzutto πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Osvaldo Panzutto ;

Έχουν περάσει περίπου 10220 ημέρες από Osvaldo Panzutto .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Osvaldo Panzutto ;

Osvaldo Panzutto έχει πεθάνει περίπου 341 μήνες.

Πού πέθανε ο Osvaldo Panzutto ; Τόπος θανάτου

Osvaldo Panzutto έκλεισε τα μάτια του στο 07 Φεβρουαρίου 1995 στο Buenos Aires,Argentina . Ο τόπος του θανάτου είναι Buenos Aires,Argentina .

Πότε γεννήθηκε το Osvaldo Panzutto ;

Osvaldo Panzutto γεννήθηκε στις 24 Μαΐου 1929 . Osvaldo Panzutto γεννήθηκε το 1929 .

Πού γεννήθηκε ο Osvaldo Panzutto ; Τόπος γέννησης

Osvaldo Panzutto άνοιξε τα μάτια του στις 24 Μαΐου 1929 στο Argentina . Τόπος γέννησης είναι Argentina .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Osvaldo Panzutto αν ζούσε;

Osvaldo Panzutto , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 92 αν ζούσε σήμερα.

Ο Osvaldo Panzutto έχει πεθάνει;

Osvaldo Panzutto πέθανε το 1995 . Ο Osvaldo Panzutto πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.