Ποιος είναι Odette Hallowes ;, πότε πέθανε ο Odette Hallowes ; Odette Hallowes ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Odette Hallowes

Πληροφορίες σχετικά με το Odette Hallowes

Τόπος Γέννησης
Amiens
Ημερομηνία γέννησης
27 Απριλίου 1912
Τρέχουσα ηλικία
109
Ημερομηνία θανάτου
12 Μαρτίου 1995
Ηλικία που πέθανε
82
Τόπος θανάτου
Walton-on-Thames

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Odette Hallowes ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Odette Hallowes , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Odette Hallowes πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Odette Hallowes είναι 12 Μαρτίου 1995 . Odette Hallowes πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Odette Hallowes , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Odette Hallowes όταν πέθανε;

Odette Hallowes πέθανε το 1995 . Odette Hallowes ήταν 82 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Odette Hallowes ;

Odette Hallowes πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Odette Hallowes πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Odette Hallowes ;

Έχουν περάσει περίπου 10192 ημέρες από Odette Hallowes .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Odette Hallowes ;

Odette Hallowes έχει πεθάνει περίπου 340 μήνες.

Πού πέθανε ο Odette Hallowes ; Τόπος θανάτου

Odette Hallowes έκλεισε τα μάτια του στο 12 Μαρτίου 1995 στο Walton-on-Thames . Ο τόπος του θανάτου είναι Walton-on-Thames .

Πότε γεννήθηκε το Odette Hallowes ;

Odette Hallowes γεννήθηκε στις 27 Απριλίου 1912 . Odette Hallowes γεννήθηκε το 1912 .

Πού γεννήθηκε ο Odette Hallowes ; Τόπος γέννησης

Odette Hallowes άνοιξε τα μάτια του στις 27 Απριλίου 1912 στο Amiens . Τόπος γέννησης είναι Amiens .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Odette Hallowes αν ζούσε;

Odette Hallowes , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 109 αν ζούσε σήμερα.

Ο Odette Hallowes έχει πεθάνει;

Odette Hallowes πέθανε το 1995 . Ο Odette Hallowes πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.