Ποιος είναι Norbert Eschmann ;, πότε πέθανε ο Norbert Eschmann ; Norbert Eschmann ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Norbert Eschmann

Πληροφορίες σχετικά με το Norbert Eschmann

Τόπος Γέννησης
Besançon
Ημερομηνία γέννησης
18 Σεπτεμβρίου 1933
Τρέχουσα ηλικία
88
Ημερομηνία θανάτου
12 Μαΐου 2009
Ηλικία που πέθανε
75
Τόπος θανάτου
Lausanne

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Norbert Eschmann ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Norbert Eschmann , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Norbert Eschmann πέθανε το 2009 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Norbert Eschmann είναι 12 Μαΐου 2009 . Norbert Eschmann πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Norbert Eschmann , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2009 .

Πόσο χρονών ήταν ο Norbert Eschmann όταν πέθανε;

Norbert Eschmann πέθανε το 2009 . Norbert Eschmann ήταν 75 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Norbert Eschmann ;

Norbert Eschmann πέθανε το 2009 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Norbert Eschmann πέθανε πριν από περίπου 14 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Norbert Eschmann ;

Έχουν περάσει περίπου 5017 ημέρες από Norbert Eschmann .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Norbert Eschmann ;

Norbert Eschmann έχει πεθάνει περίπου 167 μήνες.

Πού πέθανε ο Norbert Eschmann ; Τόπος θανάτου

Norbert Eschmann έκλεισε τα μάτια του στο 12 Μαΐου 2009 στο Lausanne . Ο τόπος του θανάτου είναι Lausanne .

Πότε γεννήθηκε το Norbert Eschmann ;

Norbert Eschmann γεννήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 1933 . Norbert Eschmann γεννήθηκε το 1933 .

Πού γεννήθηκε ο Norbert Eschmann ; Τόπος γέννησης

Norbert Eschmann άνοιξε τα μάτια του στις 18 Σεπτεμβρίου 1933 στο Besançon . Τόπος γέννησης είναι Besançon .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Norbert Eschmann αν ζούσε;

Norbert Eschmann , που πέθανε το 2009 , θα ήταν 88 αν ζούσε σήμερα.

Ο Norbert Eschmann έχει πεθάνει;

Norbert Eschmann πέθανε το 2009 . Ο Norbert Eschmann πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.