Ποιος είναι Nicholas Pennell ;, πότε πέθανε ο Nicholas Pennell ; Nicholas Pennell ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Nicholas Pennell

Πληροφορίες σχετικά με το Nicholas Pennell

Τόπος Γέννησης
Brixham
Ημερομηνία γέννησης
18 Νοεμβρίου 1938
Τρέχουσα ηλικία
83
Ημερομηνία θανάτου
21 Φεβρουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
56
Τόπος θανάτου
Stratford, Ontario,Ontario,Canada

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Nicholas Pennell ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Nicholas Pennell , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Nicholas Pennell πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Nicholas Pennell είναι 21 Φεβρουαρίου 1995 . Nicholas Pennell πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Nicholas Pennell , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Nicholas Pennell όταν πέθανε;

Nicholas Pennell πέθανε το 1995 . Nicholas Pennell ήταν 56 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Nicholas Pennell ;

Nicholas Pennell πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Nicholas Pennell πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Nicholas Pennell ;

Έχουν περάσει περίπου 10212 ημέρες από Nicholas Pennell .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Nicholas Pennell ;

Nicholas Pennell έχει πεθάνει περίπου 340 μήνες.

Πού πέθανε ο Nicholas Pennell ; Τόπος θανάτου

Nicholas Pennell έκλεισε τα μάτια του στο 21 Φεβρουαρίου 1995 στο Stratford, Ontario,Ontario,Canada . Ο τόπος του θανάτου είναι Stratford, Ontario,Ontario,Canada .

Πότε γεννήθηκε το Nicholas Pennell ;

Nicholas Pennell γεννήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 1938 . Nicholas Pennell γεννήθηκε το 1938 .

Πού γεννήθηκε ο Nicholas Pennell ; Τόπος γέννησης

Nicholas Pennell άνοιξε τα μάτια του στις 18 Νοεμβρίου 1938 στο Brixham . Τόπος γέννησης είναι Brixham .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Nicholas Pennell αν ζούσε;

Nicholas Pennell , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 83 αν ζούσε σήμερα.

Ο Nicholas Pennell έχει πεθάνει;

Nicholas Pennell πέθανε το 1995 . Ο Nicholas Pennell πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.