Ποιος είναι Narayanrao Bodas ;, πότε πέθανε ο Narayanrao Bodas ; Narayanrao Bodas ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Narayanrao Bodas

Πληροφορίες σχετικά με το Narayanrao Bodas

Τόπος Γέννησης
Karachi
Ημερομηνία γέννησης
30 Ιανουαρίου 1933
Τρέχουσα ηλικία
89
Ημερομηνία θανάτου
26 Νοεμβρίου 2017
Ηλικία που πέθανε
84
Τόπος θανάτου
Pune,Maharashtra,India

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Narayanrao Bodas ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Narayanrao Bodas , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Narayanrao Bodas πέθανε το 2017 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Narayanrao Bodas είναι 26 Νοεμβρίου 2017 . Narayanrao Bodas πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Narayanrao Bodas , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2017 .

Πόσο χρονών ήταν ο Narayanrao Bodas όταν πέθανε;

Narayanrao Bodas πέθανε το 2017 . Narayanrao Bodas ήταν 84 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Narayanrao Bodas ;

Narayanrao Bodas πέθανε το 2017 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Narayanrao Bodas πέθανε πριν από περίπου 6 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Narayanrao Bodas ;

Έχουν περάσει περίπου 1892 ημέρες από Narayanrao Bodas .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Narayanrao Bodas ;

Narayanrao Bodas έχει πεθάνει περίπου 63 μήνες.

Πού πέθανε ο Narayanrao Bodas ; Τόπος θανάτου

Narayanrao Bodas έκλεισε τα μάτια του στο 26 Νοεμβρίου 2017 στο Pune,Maharashtra,India . Ο τόπος του θανάτου είναι Pune,Maharashtra,India .

Πότε γεννήθηκε το Narayanrao Bodas ;

Narayanrao Bodas γεννήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1933 . Narayanrao Bodas γεννήθηκε το 1933 .

Πού γεννήθηκε ο Narayanrao Bodas ; Τόπος γέννησης

Narayanrao Bodas άνοιξε τα μάτια του στις 30 Ιανουαρίου 1933 στο Karachi . Τόπος γέννησης είναι Karachi .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Narayanrao Bodas αν ζούσε;

Narayanrao Bodas , που πέθανε το 2017 , θα ήταν 89 αν ζούσε σήμερα.

Ο Narayanrao Bodas έχει πεθάνει;

Narayanrao Bodas πέθανε το 2017 . Ο Narayanrao Bodas πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.