Ποιος είναι Nancy Kelly ;, πότε πέθανε ο Nancy Kelly ; Nancy Kelly ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Nancy Kelly

Πληροφορίες σχετικά με το Nancy Kelly

Τόπος Γέννησης
Lowell, Massachusetts
Ημερομηνία γέννησης
24 Μαρτίου 1921
Τρέχουσα ηλικία
100
Ημερομηνία θανάτου
01 Ιανουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
73
Τόπος θανάτου
Bel Air, California,Los Angeles
Ιθαγένεια
Americans

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Nancy Kelly ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Nancy Kelly , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Nancy Kelly πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Nancy Kelly είναι 01 Ιανουαρίου 1995 . Nancy Kelly πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Nancy Kelly , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Nancy Kelly όταν πέθανε;

Nancy Kelly πέθανε το 1995 . Nancy Kelly ήταν 73 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Nancy Kelly ;

Nancy Kelly πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Nancy Kelly πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Nancy Kelly ;

Έχουν περάσει περίπου 10255 ημέρες από Nancy Kelly .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Nancy Kelly ;

Nancy Kelly έχει πεθάνει περίπου 342 μήνες.

Πού πέθανε ο Nancy Kelly ; Τόπος θανάτου

Nancy Kelly έκλεισε τα μάτια του στο 01 Ιανουαρίου 1995 στο Bel Air, California,Los Angeles . Ο τόπος του θανάτου είναι Bel Air, California,Los Angeles .

Πότε γεννήθηκε το Nancy Kelly ;

Nancy Kelly γεννήθηκε στις 24 Μαρτίου 1921 . Nancy Kelly γεννήθηκε το 1921 .

Πού γεννήθηκε ο Nancy Kelly ; Τόπος γέννησης

Nancy Kelly άνοιξε τα μάτια του στις 24 Μαρτίου 1921 στο Lowell, Massachusetts . Τόπος γέννησης είναι Lowell, Massachusetts .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Nancy Kelly αν ζούσε;

Nancy Kelly , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 100 αν ζούσε σήμερα.

Ο Nancy Kelly έχει πεθάνει;

Nancy Kelly πέθανε το 1995 . Ο Nancy Kelly πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.