Ποιος είναι Michael Fordham ;, πότε πέθανε ο Michael Fordham ; Michael Fordham ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Michael Fordham

Πληροφορίες σχετικά με το Michael Fordham

Τόπος Γέννησης
Kensington
Ημερομηνία γέννησης
03 Αυγούστου 1905
Τρέχουσα ηλικία
118
Ημερομηνία θανάτου
13 Απριλίου 1995
Τόπος θανάτου
Buckinghamshire
Ιθαγένεια
English

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Michael Fordham ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Michael Fordham , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Michael Fordham πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Michael Fordham είναι 13 Απριλίου 1995 . Michael Fordham πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Michael Fordham , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Michael Fordham όταν πέθανε;

Michael Fordham πέθανε το 1995 . Michael Fordham ήταν όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Michael Fordham ;

Michael Fordham πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Michael Fordham πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Michael Fordham ;

Έχουν περάσει περίπου 10153 ημέρες από Michael Fordham .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Michael Fordham ;

Michael Fordham έχει πεθάνει περίπου 338 μήνες.

Πού πέθανε ο Michael Fordham ; Τόπος θανάτου

Michael Fordham έκλεισε τα μάτια του στο 13 Απριλίου 1995 στο Buckinghamshire . Ο τόπος του θανάτου είναι Buckinghamshire .

Πότε γεννήθηκε το Michael Fordham ;

Michael Fordham γεννήθηκε στις 03 Αυγούστου 1905 . Michael Fordham γεννήθηκε το 1905 .

Πού γεννήθηκε ο Michael Fordham ; Τόπος γέννησης

Michael Fordham άνοιξε τα μάτια του στις 03 Αυγούστου 1905 στο Kensington . Τόπος γέννησης είναι Kensington .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Michael Fordham αν ζούσε;

Michael Fordham , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 118 αν ζούσε σήμερα.

Ο Michael Fordham έχει πεθάνει;

Michael Fordham πέθανε το 1995 . Ο Michael Fordham πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.