Ποιος είναι Matt Urban ;, πότε πέθανε ο Matt Urban ; Matt Urban ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Matt Urban

Πληροφορίες σχετικά με το Matt Urban

Τόπος Γέννησης
Buffalo, New York
Ημερομηνία γέννησης
24 Αυγούστου 1919
Τρέχουσα ηλικία
102
Ημερομηνία θανάτου
03 Μαρτίου 1995
Ηλικία που πέθανε
75
Τόπος θανάτου
Holland, Michigan

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Matt Urban ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Matt Urban , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Matt Urban πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Matt Urban είναι 03 Μαρτίου 1995 . Matt Urban πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Matt Urban , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Matt Urban όταν πέθανε;

Matt Urban πέθανε το 1995 . Matt Urban ήταν 75 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Matt Urban ;

Matt Urban πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Matt Urban πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Matt Urban ;

Έχουν περάσει περίπου 10194 ημέρες από Matt Urban .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Matt Urban ;

Matt Urban έχει πεθάνει περίπου 340 μήνες.

Πού πέθανε ο Matt Urban ; Τόπος θανάτου

Matt Urban έκλεισε τα μάτια του στο 03 Μαρτίου 1995 στο Holland, Michigan . Ο τόπος του θανάτου είναι Holland, Michigan .

Πότε γεννήθηκε το Matt Urban ;

Matt Urban γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου 1919 . Matt Urban γεννήθηκε το 1919 .

Πού γεννήθηκε ο Matt Urban ; Τόπος γέννησης

Matt Urban άνοιξε τα μάτια του στις 24 Αυγούστου 1919 στο Buffalo, New York . Τόπος γέννησης είναι Buffalo, New York .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Matt Urban αν ζούσε;

Matt Urban , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 102 αν ζούσε σήμερα.

Ο Matt Urban έχει πεθάνει;

Matt Urban πέθανε το 1995 . Ο Matt Urban πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.