Ποιος είναι María Rosa Salgado ;, πότε πέθανε ο María Rosa Salgado ; María Rosa Salgado ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του María Rosa Salgado

Πληροφορίες σχετικά με το María Rosa Salgado

Τόπος Γέννησης
Madrid
Ημερομηνία γέννησης
19 Απριλίου 1929
Τρέχουσα ηλικία
94
Ημερομηνία θανάτου
10 Μαρτίου 1995
Τόπος θανάτου
Madrid, Spain

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε María Rosa Salgado ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο María Rosa Salgado , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. María Rosa Salgado πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του María Rosa Salgado είναι 10 Μαρτίου 1995 . María Rosa Salgado πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο María Rosa Salgado , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο María Rosa Salgado όταν πέθανε;

María Rosa Salgado πέθανε το 1995 . María Rosa Salgado ήταν όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο María Rosa Salgado ;

María Rosa Salgado πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο María Rosa Salgado πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει María Rosa Salgado ;

Έχουν περάσει περίπου 10189 ημέρες από María Rosa Salgado .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε María Rosa Salgado ;

María Rosa Salgado έχει πεθάνει περίπου 340 μήνες.

Πού πέθανε ο María Rosa Salgado ; Τόπος θανάτου

María Rosa Salgado έκλεισε τα μάτια του στο 10 Μαρτίου 1995 στο Madrid, Spain . Ο τόπος του θανάτου είναι Madrid, Spain .

Πότε γεννήθηκε το María Rosa Salgado ;

María Rosa Salgado γεννήθηκε στις 19 Απριλίου 1929 . María Rosa Salgado γεννήθηκε το 1929 .

Πού γεννήθηκε ο María Rosa Salgado ; Τόπος γέννησης

María Rosa Salgado άνοιξε τα μάτια του στις 19 Απριλίου 1929 στο Madrid . Τόπος γέννησης είναι Madrid .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα María Rosa Salgado αν ζούσε;

María Rosa Salgado , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 94 αν ζούσε σήμερα.

Ο María Rosa Salgado έχει πεθάνει;

María Rosa Salgado πέθανε το 1995 . Ο María Rosa Salgado πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.