Ποιος είναι L. William Seidman ;, πότε πέθανε ο L. William Seidman ; L. William Seidman ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του L. William Seidman

Πληροφορίες σχετικά με το L. William Seidman

Τόπος Γέννησης
Grand Rapids, Michigan
Ημερομηνία γέννησης
28 Απριλίου 1921
Τρέχουσα ηλικία
100
Ημερομηνία θανάτου
12 Μαΐου 2009
Ηλικία που πέθανε
88
Τόπος θανάτου
Albuquerque, New Mexico

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε L. William Seidman ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο L. William Seidman , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. L. William Seidman πέθανε το 2009 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του L. William Seidman είναι 12 Μαΐου 2009 . L. William Seidman πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο L. William Seidman , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2009 .

Πόσο χρονών ήταν ο L. William Seidman όταν πέθανε;

L. William Seidman πέθανε το 2009 . L. William Seidman ήταν 88 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο L. William Seidman ;

L. William Seidman πέθανε το 2009 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο L. William Seidman πέθανε πριν από περίπου 14 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει L. William Seidman ;

Έχουν περάσει περίπου 5021 ημέρες από L. William Seidman .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε L. William Seidman ;

L. William Seidman έχει πεθάνει περίπου 167 μήνες.

Πού πέθανε ο L. William Seidman ; Τόπος θανάτου

L. William Seidman έκλεισε τα μάτια του στο 12 Μαΐου 2009 στο Albuquerque, New Mexico . Ο τόπος του θανάτου είναι Albuquerque, New Mexico .

Πότε γεννήθηκε το L. William Seidman ;

L. William Seidman γεννήθηκε στις 28 Απριλίου 1921 . L. William Seidman γεννήθηκε το 1921 .

Πού γεννήθηκε ο L. William Seidman ; Τόπος γέννησης

L. William Seidman άνοιξε τα μάτια του στις 28 Απριλίου 1921 στο Grand Rapids, Michigan . Τόπος γέννησης είναι Grand Rapids, Michigan .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα L. William Seidman αν ζούσε;

L. William Seidman , που πέθανε το 2009 , θα ήταν 100 αν ζούσε σήμερα.

Ο L. William Seidman έχει πεθάνει;

L. William Seidman πέθανε το 2009 . Ο L. William Seidman πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.