Ποιος είναι Kenneth Sterling ;, πότε πέθανε ο Kenneth Sterling ; Kenneth Sterling ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Kenneth Sterling

Πληροφορίες σχετικά με το Kenneth Sterling

Τόπος Γέννησης
Baltimore, Maryland
Ημερομηνία γέννησης
28 Ιουλίου 1920
Τρέχουσα ηλικία
101
Ημερομηνία θανάτου
11 Ιανουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
74
Τόπος θανάτου
Riverdale, New York

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Kenneth Sterling ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Kenneth Sterling , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Kenneth Sterling πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Kenneth Sterling είναι 11 Ιανουαρίου 1995 . Kenneth Sterling πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Kenneth Sterling , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Kenneth Sterling όταν πέθανε;

Kenneth Sterling πέθανε το 1995 . Kenneth Sterling ήταν 74 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Kenneth Sterling ;

Kenneth Sterling πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Kenneth Sterling πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Kenneth Sterling ;

Έχουν περάσει περίπου 10253 ημέρες από Kenneth Sterling .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Kenneth Sterling ;

Kenneth Sterling έχει πεθάνει περίπου 342 μήνες.

Πού πέθανε ο Kenneth Sterling ; Τόπος θανάτου

Kenneth Sterling έκλεισε τα μάτια του στο 11 Ιανουαρίου 1995 στο Riverdale, New York . Ο τόπος του θανάτου είναι Riverdale, New York .

Πότε γεννήθηκε το Kenneth Sterling ;

Kenneth Sterling γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1920 . Kenneth Sterling γεννήθηκε το 1920 .

Πού γεννήθηκε ο Kenneth Sterling ; Τόπος γέννησης

Kenneth Sterling άνοιξε τα μάτια του στις 28 Ιουλίου 1920 στο Baltimore, Maryland . Τόπος γέννησης είναι Baltimore, Maryland .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Kenneth Sterling αν ζούσε;

Kenneth Sterling , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 101 αν ζούσε σήμερα.

Ο Kenneth Sterling έχει πεθάνει;

Kenneth Sterling πέθανε το 1995 . Ο Kenneth Sterling πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.