Ποιος είναι Kay B. Barrett ;, πότε πέθανε ο Kay B. Barrett ; Kay B. Barrett ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Kay B. Barrett

Πληροφορίες σχετικά με το Kay B. Barrett

Τόπος Γέννησης
Hastings on Hudson, New York
Ημερομηνία γέννησης
06 Δεκεμβρίου 1902
Τρέχουσα ηλικία
120
Ημερομηνία θανάτου
17 Ιανουαρίου 1995
Τόπος θανάτου
Hightstown, New Jersey

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Kay B. Barrett ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Kay B. Barrett , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Kay B. Barrett πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Kay B. Barrett είναι 17 Ιανουαρίου 1995 . Kay B. Barrett πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Kay B. Barrett , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Kay B. Barrett όταν πέθανε;

Kay B. Barrett πέθανε το 1995 . Kay B. Barrett ήταν όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Kay B. Barrett ;

Kay B. Barrett πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Kay B. Barrett πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Kay B. Barrett ;

Έχουν περάσει περίπου 10250 ημέρες από Kay B. Barrett .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Kay B. Barrett ;

Kay B. Barrett έχει πεθάνει περίπου 342 μήνες.

Πού πέθανε ο Kay B. Barrett ; Τόπος θανάτου

Kay B. Barrett έκλεισε τα μάτια του στο 17 Ιανουαρίου 1995 στο Hightstown, New Jersey . Ο τόπος του θανάτου είναι Hightstown, New Jersey .

Πότε γεννήθηκε το Kay B. Barrett ;

Kay B. Barrett γεννήθηκε στις 06 Δεκεμβρίου 1902 . Kay B. Barrett γεννήθηκε το 1902 .

Πού γεννήθηκε ο Kay B. Barrett ; Τόπος γέννησης

Kay B. Barrett άνοιξε τα μάτια του στις 06 Δεκεμβρίου 1902 στο Hastings on Hudson, New York . Τόπος γέννησης είναι Hastings on Hudson, New York .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Kay B. Barrett αν ζούσε;

Kay B. Barrett , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 120 αν ζούσε σήμερα.

Ο Kay B. Barrett έχει πεθάνει;

Kay B. Barrett πέθανε το 1995 . Ο Kay B. Barrett πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.