Ποιος είναι Józef Maria Bocheński ;, πότε πέθανε ο Józef Maria Bocheński ; Józef Maria Bocheński ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Józef Maria Bocheński

Πληροφορίες σχετικά με το Józef Maria Bocheński

Τόπος Γέννησης
Czuszów
Ημερομηνία γέννησης
29 Αυγούστου 1902
Τρέχουσα ηλικία
121
Ημερομηνία θανάτου
07 Φεβρουαρίου 1995
Τόπος θανάτου
Fribourg,Switzerland

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Józef Maria Bocheński ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Józef Maria Bocheński , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Józef Maria Bocheński πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Józef Maria Bocheński είναι 07 Φεβρουαρίου 1995 . Józef Maria Bocheński πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Józef Maria Bocheński , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Józef Maria Bocheński όταν πέθανε;

Józef Maria Bocheński πέθανε το 1995 . Józef Maria Bocheński ήταν όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Józef Maria Bocheński ;

Józef Maria Bocheński πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Józef Maria Bocheński πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Józef Maria Bocheński ;

Έχουν περάσει περίπου 10226 ημέρες από Józef Maria Bocheński .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Józef Maria Bocheński ;

Józef Maria Bocheński έχει πεθάνει περίπου 341 μήνες.

Πού πέθανε ο Józef Maria Bocheński ; Τόπος θανάτου

Józef Maria Bocheński έκλεισε τα μάτια του στο 07 Φεβρουαρίου 1995 στο Fribourg,Switzerland . Ο τόπος του θανάτου είναι Fribourg,Switzerland .

Πότε γεννήθηκε το Józef Maria Bocheński ;

Józef Maria Bocheński γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1902 . Józef Maria Bocheński γεννήθηκε το 1902 .

Πού γεννήθηκε ο Józef Maria Bocheński ; Τόπος γέννησης

Józef Maria Bocheński άνοιξε τα μάτια του στις 29 Αυγούστου 1902 στο Czuszów . Τόπος γέννησης είναι Czuszów .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Józef Maria Bocheński αν ζούσε;

Józef Maria Bocheński , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 121 αν ζούσε σήμερα.

Ο Józef Maria Bocheński έχει πεθάνει;

Józef Maria Bocheński πέθανε το 1995 . Ο Józef Maria Bocheński πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.