Ποιος είναι Juanita Millender-McDonald ;, πότε πέθανε ο Juanita Millender-McDonald ; Juanita Millender-McDonald ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Juanita Millender-McDonald

Πληροφορίες σχετικά με το Juanita Millender-McDonald

Τόπος Γέννησης
Birmingham, Alabama
Ημερομηνία γέννησης
06 Σεπτεμβρίου 1938
Τρέχουσα ηλικία
83
Ημερομηνία θανάτου
21 Απριλίου 2007
Ηλικία που πέθανε
68
Τόπος θανάτου
Carson, California,California,United States

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Juanita Millender-McDonald ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Juanita Millender-McDonald , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Juanita Millender-McDonald πέθανε το 2007 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Juanita Millender-McDonald είναι 21 Απριλίου 2007 . Juanita Millender-McDonald πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Juanita Millender-McDonald , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2007 .

Πόσο χρονών ήταν ο Juanita Millender-McDonald όταν πέθανε;

Juanita Millender-McDonald πέθανε το 2007 . Juanita Millender-McDonald ήταν 68 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Juanita Millender-McDonald ;

Juanita Millender-McDonald πέθανε το 2007 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Juanita Millender-McDonald πέθανε πριν από περίπου 16 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Juanita Millender-McDonald ;

Έχουν περάσει περίπου 5773 ημέρες από Juanita Millender-McDonald .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Juanita Millender-McDonald ;

Juanita Millender-McDonald έχει πεθάνει περίπου 192 μήνες.

Πού πέθανε ο Juanita Millender-McDonald ; Τόπος θανάτου

Juanita Millender-McDonald έκλεισε τα μάτια του στο 21 Απριλίου 2007 στο Carson, California,California,United States . Ο τόπος του θανάτου είναι Carson, California,California,United States .

Πότε γεννήθηκε το Juanita Millender-McDonald ;

Juanita Millender-McDonald γεννήθηκε στις 06 Σεπτεμβρίου 1938 . Juanita Millender-McDonald γεννήθηκε το 1938 .

Πού γεννήθηκε ο Juanita Millender-McDonald ; Τόπος γέννησης

Juanita Millender-McDonald άνοιξε τα μάτια του στις 06 Σεπτεμβρίου 1938 στο Birmingham, Alabama . Τόπος γέννησης είναι Birmingham, Alabama .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Juanita Millender-McDonald αν ζούσε;

Juanita Millender-McDonald , που πέθανε το 2007 , θα ήταν 83 αν ζούσε σήμερα.

Ο Juanita Millender-McDonald έχει πεθάνει;

Juanita Millender-McDonald πέθανε το 2007 . Ο Juanita Millender-McDonald πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.