Ποιος είναι Juan Boria ;, πότε πέθανε ο Juan Boria ; Juan Boria ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Juan Boria

Πληροφορίες σχετικά με το Juan Boria

Τόπος Γέννησης
Dorado, Puerto Rico
Ημερομηνία γέννησης
16 Φεβρουαρίου 1906
Τρέχουσα ηλικία
116
Ημερομηνία θανάτου
28 Μαΐου 1995
Ηλικία που πέθανε
89
Τόπος θανάτου
Río Piedras,Puerto Rico

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Juan Boria ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Juan Boria , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Juan Boria πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Juan Boria είναι 28 Μαΐου 1995 . Juan Boria πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Juan Boria , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Juan Boria όταν πέθανε;

Juan Boria πέθανε το 1995 . Juan Boria ήταν 89 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Juan Boria ;

Juan Boria πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Juan Boria πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Juan Boria ;

Έχουν περάσει περίπου 10110 ημέρες από Juan Boria .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Juan Boria ;

Juan Boria έχει πεθάνει περίπου 337 μήνες.

Πού πέθανε ο Juan Boria ; Τόπος θανάτου

Juan Boria έκλεισε τα μάτια του στο 28 Μαΐου 1995 στο Río Piedras,Puerto Rico . Ο τόπος του θανάτου είναι Río Piedras,Puerto Rico .

Πότε γεννήθηκε το Juan Boria ;

Juan Boria γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1906 . Juan Boria γεννήθηκε το 1906 .

Πού γεννήθηκε ο Juan Boria ; Τόπος γέννησης

Juan Boria άνοιξε τα μάτια του στις 16 Φεβρουαρίου 1906 στο Dorado, Puerto Rico . Τόπος γέννησης είναι Dorado, Puerto Rico .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Juan Boria αν ζούσε;

Juan Boria , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 116 αν ζούσε σήμερα.

Ο Juan Boria έχει πεθάνει;

Juan Boria πέθανε το 1995 . Ο Juan Boria πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.