Ποιος είναι John Rohde ;, πότε πέθανε ο John Rohde ; John Rohde ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του John Rohde

Πληροφορίες σχετικά με το John Rohde

Τόπος Γέννησης
San Jose, California
Ημερομηνία γέννησης
09 Φεβρουαρίου 1927
Τρέχουσα ηλικία
95
Ημερομηνία θανάτου
11 Ιουλίου 2001
Ηλικία που πέθανε
74
Τόπος θανάτου
Sacramento, California

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε John Rohde ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο John Rohde , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. John Rohde πέθανε το 2001 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του John Rohde είναι 11 Ιουλίου 2001 . John Rohde πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο John Rohde , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2001 .

Πόσο χρονών ήταν ο John Rohde όταν πέθανε;

John Rohde πέθανε το 2001 . John Rohde ήταν 74 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο John Rohde ;

John Rohde πέθανε το 2001 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο John Rohde πέθανε πριν από περίπου 22 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει John Rohde ;

Έχουν περάσει περίπου 7872 ημέρες από John Rohde .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε John Rohde ;

John Rohde έχει πεθάνει περίπου 262 μήνες.

Πού πέθανε ο John Rohde ; Τόπος θανάτου

John Rohde έκλεισε τα μάτια του στο 11 Ιουλίου 2001 στο Sacramento, California . Ο τόπος του θανάτου είναι Sacramento, California .

Πότε γεννήθηκε το John Rohde ;

John Rohde γεννήθηκε στις 09 Φεβρουαρίου 1927 . John Rohde γεννήθηκε το 1927 .

Πού γεννήθηκε ο John Rohde ; Τόπος γέννησης

John Rohde άνοιξε τα μάτια του στις 09 Φεβρουαρίου 1927 στο San Jose, California . Τόπος γέννησης είναι San Jose, California .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα John Rohde αν ζούσε;

John Rohde , που πέθανε το 2001 , θα ήταν 95 αν ζούσε σήμερα.

Ο John Rohde έχει πεθάνει;

John Rohde πέθανε το 2001 . Ο John Rohde πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.