Ποιος είναι John Nicolella ;, πότε πέθανε ο John Nicolella ; John Nicolella ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του John Nicolella

Πληροφορίες σχετικά με το John Nicolella

Ημερομηνία γέννησης
27 Μαΐου 1945
Τρέχουσα ηλικία
76
Ημερομηνία θανάτου
20 Φεβρουαρίου 1998
Ηλικία που πέθανε
52
Τόπος θανάτου
Los Angeles,California

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε John Nicolella ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο John Nicolella , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. John Nicolella πέθανε το 1998 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του John Nicolella είναι 20 Φεβρουαρίου 1998 . John Nicolella πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο John Nicolella , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1998 .

Πόσο χρονών ήταν ο John Nicolella όταν πέθανε;

John Nicolella πέθανε το 1998 . John Nicolella ήταν 52 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο John Nicolella ;

John Nicolella πέθανε το 1998 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο John Nicolella πέθανε πριν από περίπου 25 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει John Nicolella ;

Έχουν περάσει περίπου 9111 ημέρες από John Nicolella .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε John Nicolella ;

John Nicolella έχει πεθάνει περίπου 304 μήνες.

Πού πέθανε ο John Nicolella ; Τόπος θανάτου

John Nicolella έκλεισε τα μάτια του στο 20 Φεβρουαρίου 1998 στο Los Angeles,California . Ο τόπος του θανάτου είναι Los Angeles,California .

Πότε γεννήθηκε το John Nicolella ;

John Nicolella γεννήθηκε στις 27 Μαΐου 1945 . John Nicolella γεννήθηκε το 1945 .

Πού γεννήθηκε ο John Nicolella ; Τόπος γέννησης

John Nicolella άνοιξε τα μάτια του στις 27 Μαΐου 1945 στο . Τόπος γέννησης είναι .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα John Nicolella αν ζούσε;

John Nicolella , που πέθανε το 1998 , θα ήταν 76 αν ζούσε σήμερα.

Ο John Nicolella έχει πεθάνει;

John Nicolella πέθανε το 1998 . Ο John Nicolella πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.