Ποιος είναι John J. Louis Jr. ;, πότε πέθανε ο John J. Louis Jr. ; John J. Louis Jr. ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του John J. Louis Jr.

Πληροφορίες σχετικά με το John J. Louis Jr.

Τόπος Γέννησης
Evanston, Illinois
Ημερομηνία γέννησης
09 Ιουνίου 1925
Τρέχουσα ηλικία
96
Ημερομηνία θανάτου
14 Φεβρουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
69
Τόπος θανάτου
Winnetka, Illinois

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε John J. Louis Jr. ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο John J. Louis Jr. , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. John J. Louis Jr. πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του John J. Louis Jr. είναι 14 Φεβρουαρίου 1995 . John J. Louis Jr. πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο John J. Louis Jr. , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο John J. Louis Jr. όταν πέθανε;

John J. Louis Jr. πέθανε το 1995 . John J. Louis Jr. ήταν 69 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο John J. Louis Jr. ;

John J. Louis Jr. πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο John J. Louis Jr. πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει John J. Louis Jr. ;

Έχουν περάσει περίπου 10219 ημέρες από John J. Louis Jr. .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε John J. Louis Jr. ;

John J. Louis Jr. έχει πεθάνει περίπου 341 μήνες.

Πού πέθανε ο John J. Louis Jr. ; Τόπος θανάτου

John J. Louis Jr. έκλεισε τα μάτια του στο 14 Φεβρουαρίου 1995 στο Winnetka, Illinois . Ο τόπος του θανάτου είναι Winnetka, Illinois .

Πότε γεννήθηκε το John J. Louis Jr. ;

John J. Louis Jr. γεννήθηκε στις 09 Ιουνίου 1925 . John J. Louis Jr. γεννήθηκε το 1925 .

Πού γεννήθηκε ο John J. Louis Jr. ; Τόπος γέννησης

John J. Louis Jr. άνοιξε τα μάτια του στις 09 Ιουνίου 1925 στο Evanston, Illinois . Τόπος γέννησης είναι Evanston, Illinois .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα John J. Louis Jr. αν ζούσε;

John J. Louis Jr. , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 96 αν ζούσε σήμερα.

Ο John J. Louis Jr. έχει πεθάνει;

John J. Louis Jr. πέθανε το 1995 . Ο John J. Louis Jr. πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.