Ποιος είναι John Halas ;, πότε πέθανε ο John Halas ; John Halas ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του John Halas

Πληροφορίες σχετικά με το John Halas

Τόπος Γέννησης
Budapest
Ημερομηνία γέννησης
15 Απριλίου 1912
Τρέχουσα ηλικία
111
Ημερομηνία θανάτου
20 Ιανουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
82
Τόπος θανάτου
London,England
Ιθαγένεια
British

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε John Halas ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο John Halas , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. John Halas πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του John Halas είναι 20 Ιανουαρίου 1995 . John Halas πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο John Halas , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο John Halas όταν πέθανε;

John Halas πέθανε το 1995 . John Halas ήταν 82 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο John Halas ;

John Halas πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο John Halas πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει John Halas ;

Έχουν περάσει περίπου 10244 ημέρες από John Halas .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε John Halas ;

John Halas έχει πεθάνει περίπου 341 μήνες.

Πού πέθανε ο John Halas ; Τόπος θανάτου

John Halas έκλεισε τα μάτια του στο 20 Ιανουαρίου 1995 στο London,England . Ο τόπος του θανάτου είναι London,England .

Πότε γεννήθηκε το John Halas ;

John Halas γεννήθηκε στις 15 Απριλίου 1912 . John Halas γεννήθηκε το 1912 .

Πού γεννήθηκε ο John Halas ; Τόπος γέννησης

John Halas άνοιξε τα μάτια του στις 15 Απριλίου 1912 στο Budapest . Τόπος γέννησης είναι Budapest .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα John Halas αν ζούσε;

John Halas , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 111 αν ζούσε σήμερα.

Ο John Halas έχει πεθάνει;

John Halas πέθανε το 1995 . Ο John Halas πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.