Ποιος είναι John Dowdy ;, πότε πέθανε ο John Dowdy ; John Dowdy ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του John Dowdy

Πληροφορίες σχετικά με το John Dowdy

Τόπος Γέννησης
Waco, Texas
Ημερομηνία γέννησης
10 Φεβρουαρίου 1912
Τρέχουσα ηλικία
110
Ημερομηνία θανάτου
11 Απριλίου 1995
Ηλικία που πέθανε
83
Τόπος θανάτου
Athens, Texas

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε John Dowdy ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο John Dowdy , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. John Dowdy πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του John Dowdy είναι 11 Απριλίου 1995 . John Dowdy πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο John Dowdy , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο John Dowdy όταν πέθανε;

John Dowdy πέθανε το 1995 . John Dowdy ήταν 83 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο John Dowdy ;

John Dowdy πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο John Dowdy πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει John Dowdy ;

Έχουν περάσει περίπου 10155 ημέρες από John Dowdy .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε John Dowdy ;

John Dowdy έχει πεθάνει περίπου 339 μήνες.

Πού πέθανε ο John Dowdy ; Τόπος θανάτου

John Dowdy έκλεισε τα μάτια του στο 11 Απριλίου 1995 στο Athens, Texas . Ο τόπος του θανάτου είναι Athens, Texas .

Πότε γεννήθηκε το John Dowdy ;

John Dowdy γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1912 . John Dowdy γεννήθηκε το 1912 .

Πού γεννήθηκε ο John Dowdy ; Τόπος γέννησης

John Dowdy άνοιξε τα μάτια του στις 10 Φεβρουαρίου 1912 στο Waco, Texas . Τόπος γέννησης είναι Waco, Texas .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα John Dowdy αν ζούσε;

John Dowdy , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 110 αν ζούσε σήμερα.

Ο John Dowdy έχει πεθάνει;

John Dowdy πέθανε το 1995 . Ο John Dowdy πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.